,,Wykonanie w latach 2023 – 2025 serwisu wentylacji i klimatyzacji w hali przemysłowej w Chociczy Małej”.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: „Wykonanie w latach 2023-2025 serwisu wentylacji i klimatyzacji w hali przemysłowej w Chociczy Małej” informujemy, iż została wybrana oferta złożona przez:

 

MEZON Instal Serwis Sp. z o.o.

Południowa 3

62-064 Plewiska

NIP: 777-25-83-956

 

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7829/23 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 11.05.2023 roku.


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla zadania pn.:

 

,,Wykonanie w latach 2023 – 2025 serwisu wentylacji i klimatyzacji w hali przemysłowej w Chociczy Małej”.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

  1. Zaproszenie Do Skladania Ofert Serwis Klimatyzacji I Wentylacji Do Publikacji
  2. Załącznik Nr 1 Kalendarz Czynnosci Serwisowych Do Publikacji
  3. Załącznik Nr 2 Informacje O Przedsiebiorstwie Do Publikacji
  4. Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy Do Publikacji
  5. Załącznik Nr 4 Klauzula Informacyjna RODO Do Publikacji
  6. Wzór Umowy Do Publikacji

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 08.05.2023 r. (do godz. 15:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16,
58-306 Wałbrzych, w Sekretariacie – I piętro w kopercie zatytułowanej:

,,Oferta na wykonanie serwisu wentylacji i klimatyzacji w hali przemysłowej w Chociczy Małej, w latach 2023 – 2025 ”

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 09.05.2023 r. DO GODZINY 8:00.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Mirosław Gałusiński

Departament Inwestycji i Rozwoju

E-mail: di@invest-park.com.pl

Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty