Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.:

„Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Jakub Kowalczyk Klub Architekci

ul. Wrocławska 48

30-011 Kraków

 


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

Szczegółowy opis znajduje się w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.

 

Zaproszenie Do Składania Oferty

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Spełnienie Warunków Załącznik Nr 3 Informacja RODO Załącznik Nr 4 Projekt Umowy Załącznik Nr 5 Zakres Prac Załącznik Nr 6 Opis Oraz Rzuty Techniczne Budynków

Załącznik Nr 3 Informacja RODO

Załącznik Nr 4 Projekt Umowy

Załącznik Nr 5 Zakres Prac

Załącznik Nr 6 Opis Oraz Rzuty Techniczne Budynków

 

Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej (skan oferty) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: p.kosim@invest-park.com.pl, do dnia 04.05.2023r. do godz. 10.00.

Partnerzy