,,Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.”

 

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o., informujemy o udzieleniu zamówienia niżej wymienionemu Wykonawcy tj.:

CT ALFA Sp. z o.o.

Sikorskiego 9

66-200 Świebodzin

 


Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

 Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 12.05.2023r. do godziny 10.00 na adres Zamawiającego:

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

Sekretariat (I piętro).

 

  1. SWZ
  2. Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
  3. Załącznik Nr 1a Do Formularza Ofertowego Specyfikacja Urzadzeń Załącznik
  4. Nr 2 – Spełnienie Warunków Udziału I Niepodleganie Wykluczeniu Załącznik
  5. Nr 3 – Informacja RODO Załącznik
  6. Nr 4 Projekt Umowy
  7. Załącznik Nr 5 – Specyfikacja Techniczna
  8. Odpowiedzi Na Pytania Z Dnia 08.05.2023r.
  9. Odpowiedzi Na Pytania Z Dnia 09.05.2023r.

 

Partnerzy