„Przetarg – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor” oraz ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym, jednostopniowym na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor” oraz ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38
i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1. SWZ INI Jawor DSAG 2023
  2.  Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
  3.  Załącznik Nr 2 Spełnienie Warunkow
  4.  Załącznik Nr 3 – Klauzula Informacyjna RODO
  5. Załącznik Nr 4 Projekt Umowy
  6. Załącznik Nr 5 Formularz Nr 1 Aktualne Informacje
  7.  Załącznik Nr 5 Formularz Nr 2 Doświadczenie Wykonawcy
  8.  Załącznik Nr 5 Formularz Nr 3 Wykaz Kadry Technicznej

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 07.07.2023 r. (do godz. 12:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej:

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 07.07.2022 r. DO GODZINY 12:30. Oferta na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn.:

  1. a) „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor”,
  2. b) ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Departament Inwestycji i Rozwoju
e-mail:
tel.:
+ 48 74 664 91 64 (wew.66)

Partnerzy