Zaproszenie do składania ofert na przetarg: „Dostawa i montaż sprzętu audio-wideo do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17”.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym jednostopniowym nieograniczonym, w celu wyłonienia wykonawcy dla zamówienia pn.:

 

Dostawa i montaż sprzętu audio-wideo do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17”.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

2. Formularze i Oferta (pdf):

3. Załącznik nr 3 – Informacja RODO Formularze i Oferta (doc):

4. Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy. (pdf):

 

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 30.06.2023r. (do godz. 11:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,
w kopercie zatytułowanej:

Oferta na dostawę i montaż sprzętu audio-wideo do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17– NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 30.06.2023. r. DO GODZINY 12:00”

 

Odpowiedzi na pytania do przetargu: 

Odpowiedzi 2806

Odpowiedzi 2806(2)

 

W razie pytań proszę o kontakt:

Departament Innowacji i Współpracy

E-mail:

Partnerzy