Relacja. Drugie spotkanie. Wodór – paliwo przyszłości – projekt edukacyjny dla uczniów szkół średnich i technicznych na terenie Dolnego Śląska

Brak opisu obrazka

Po raz kolejny w Centrum Szkoleniowym Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” odbyły się wykłady w ramach projektu „Wodór – paliwo przyszłości”. Zajęcia poprowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak z Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej. W sumie w wykładach podzielonych na grupy uczestniczyło blisko 140 uczniów z: Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu, Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich. Projekt składa się z 3 etapów – szkoleń, wizyt studyjnych na Politechnice Wrocławskiej oraz konferencji podsumowującej wraz z konkursem wiedzy. Realizatorem projektu jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” w ramach działań Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Jest on realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Zadanie o nazwie: „Wodór-paliwo przyszłości – projekt edukacyjny dla uczniów szkół średnich i technicznych na terenie Dolnego Śląska”, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚIGW w kwocie 83.812,50 zł.

Wartość ogólna projektu: 93.125,000 zł.

www.wfosigw.wroclaw.pl

Brak opisu obrazka

Partnerzy