Zaproszenie do uczestnictwa w II aukcji wyznaczonej na dzień 10.05.2024 r. – Nieruchomość w Obłaczkowie, Gmina Września, województwo wielkopolskie

21.05.2024 r.

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia II aukcji wyznaczonej na dzień 10.05.2024 r. – Nieruchomość w Obłaczkowie, Gmina Września, województwo wielkopolskie

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu
10 maja 2024 r. zakończyła prace komisja do spraw II aukcji, wyznaczonej na dzień 10 maja 2024 r. („Komisja”), mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 28,5371 ha, składającą się z działki gruntu nr 36/5 (grunty orne: RIIIb, RIVa, RIVb, RV), położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostka ewidencyjna Września – obszar wiejski, obręb 303005_5.0328 Obłaczkowo, w miejscowości Obłaczkowo, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044189/2.
Z uwagi na fakt, iż warunki określone w zaproszeniu do II aukcji nie zostały spełnione, żaden oferent nie został przez Komisję zakwalifikowany do aukcji, licytacja nie odbyła się i Uchwałą nr 8366/24 Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 17 maja 2024 r. II aukcję uznano za zakończoną wynikiem negatywnym.

_________________________________________________________________________________________________

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w II aukcji wyznaczonej na dzień 10.05.2024 r. na godz. 10:00, mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 28,5371 ha, składającą się z działki gruntu nr 36/5 o powierzchni 28,5371 ha (grunty orne: RIIIb, RIVa, RIVb, RV), położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostce ewidencyjnej Września – obszar wiejski, obręb 303005_5.0328 Obłaczkowo, w miejscowości Obłaczkowo, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044189/2”.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku

1. Września Obłaczkowo Dz. 36 5 Ogłoszenie PL

Partnerzy