Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 22.05.2024 r. – Nieruchomość w Sycowie, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym, wyznaczonym na dzień 22.05.2024 r. na godz. 10:00, mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,3387 ha, składającą się z działek gruntu nr 12/25 (grunty orne RIIIa, RIIIb)  o powierzchni 1,2738 ha oraz nr 12/29 (grunty orne RIIIa) o powierzchni 1,0649 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, gminie Syców, w miejscowości Syców, przy ul. Kolejowej, obręb nr 0001 Syców, arkusz mapy 33, w Podstrefie Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00093015/0, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku

Syców 12 25 +12 29 Ogłoszenie PL

Partnerzy