Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58 – 306 Wałbrzych, działając na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

 

Ogłoszenie Nabór Na Stanowisko Wiceprezesa Zarządu WSSE INVEST PARK Sp. Z O.o.

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego

Kwestionariusz Osobowy Kandydata

Klauzula RODO

Partnerzy