Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 22 maja 2024 r. – nieruchomość w Sycowie, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.

 

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, w dniu 22 maja 2024 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 22 maja 2024 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,3387 ha, składającą się z działek gruntu
nr 12/25 (grunty orne RIIIa, RIIIb) o powierzchni 1,2738 ha oraz nr 12/29 (grunty orne RIIIa) o powierzchni 1,0649 ha, położoną
w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, gminie Syców, w miejscowości Syców, przy ul. Kolejowej, obręb nr 0001 Syców, arkusz mapy 33, w Podstrefie Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr WR1E/00093015/0, zwaną dalej „Nieruchomością”.

 

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:

Cellofoam sp. z o.o.

Podwale 62a, 50-010 Wrocław

 

W dniu 10 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą  nr 2343/X/24 z dnia 10 czerwca 2024 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Cellofoam sp. z o.o., ul. Podwale 62a, 50-010 Wrocław, przedmiotowej Nieruchomości.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty