Zaproszenie do uczestnictwa w III aukcji wyznaczonej na dzień 18.07.2024 r. – Nieruchomość w Obłaczkowie, Gmina Września, województwo wielkopolskie.

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych,
ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa
w III aukcji wyznaczonej na dzień 18.07.2024 r. na godz. 10:00, mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 28,5371 ha, składającą się z działki gruntu nr 36/5 o powierzchni 28,5371 ha
(grunty orne: RIIIb, RIVa, RIVb, RV), położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostce ewidencyjnej Września – obszar wiejski, obręb 303005_5.0328 Obłaczkowo, w miejscowości Obłaczkowo, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr PO1F/00044189/2”.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku: 1. Września Obłaczkowo Dz. 36 5 Aukcja

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty