Zaproszenie na webinarium_ Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie”_01.03.23

Data wydarzenia: 01/03/2023 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią SDZLegal Schindhelm  zaprasza na bezpłatne webinarium: 

 

„Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie”

1 marca 2023 r. od 10:00 do 12:00.

 

Temat prelekcji dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstwa w aspekcie środowiskowym związanym z systemem gospodarowania odpadami. Optymalizacja gospodarki odpadami służy osiągnięciu najbardziej pożądanych efektów i korzyści zarówno finansowych, jak i środowiskowych. Przeprowadzenie dokładnej analizy zarządzania odpadami pozwala wypracować, przy zastosowaniu odpowiednich ku temu narzędzi (m.in. audytu), stosowne wnioski i rozwiązania, które sukcesywnie wprowadzane w życie, pozwolą usprawnić działalność przedsiębiorstwa. Ponadto, przedmiotem prelekcji jest również przybliżenie zagadnienia odpowiedzialności za naruszenie prawa ochrony środowiska. Z kolei, uzupełnieniem całości rozważań na temat systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie, będzie taksonomia (regulacje wspierające firmy w zrównoważonych działaniach na rzecz środowiska i klimatu) oraz ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance; czyli środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny jako kryteria odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa), stanowiące pewnego rodzaju novum w materii środowiskowej i odgrywające w niej coraz silniejszą rolę.

W trakcie spotkania omówimy dla Państwa m.in. następujące zagadnienia:

Agenda spotkania:

1. Analiza procesu produkcji w ujęciu gospodarki odpadami:

– definicja odpadów, w tym odpadów przemysłowych oraz odpadów komunalnych,

– definicja produktu ubocznego, w tym trudność w klasyfikacji pozostałości poprodukcyjnych

2. Optymalizacja gospodarki odpadami;

3. Audyty zezwoleń;

4. Odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska;

5. Taksonomia; założenia ESG

 

Spotkanie poprowadzi dla Państwa:

 

Anna Specht – Schampera

Radca prawny oraz partner w Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Mecenas Anna Specht-Schampera ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy zawodowej, związanej z prawem zamówień publicznych oraz gospodarką odpadami. Na co dzień kieruje zespołem Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Gospodarki Odpadami, aktywnie wspierając podmioty polskie i zagraniczne w prowadzonej przez nie działalności w tych obszarach. W zakresie gospodarki odpadami działania mec. Anny Specht – Schampery dotyczą w szczególności:

  • pomocy prawnej w uzyskaniu oraz zmianie niezbędnych zezwoleń, wydawanych przede wszystkim na podstawie ustawy o odpadach, Prawa ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawa wodnego, w tym zastępstwa przed organami administracji i sądami administracyjnymi;
  • reprezentowania Klientów w toku kontroli, zwłaszcza prowadzoną przez organy inspekcji ochrony środowiska;
  • pomocy w zakresie ewidencji i sprawozdawczości dla przedsiębiorstw produkcyjnych – w tym także BDO (Baza Danych Odpadowych);
  • przygotowania i negocjowania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów, w tym z organizacjami odzysku;
  • usprawnienia i optymalizacji procedur środowiskowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Co więcej, mec. Anna Specht-Schampera prowadzi szkolenia, konferencje oraz seminaria, zarówno w języku polskim, jak i niemieckim dla podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych, jak również zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu gospodarki odpadami. Jest autorką licznych artykułów publikowanych

w czasopismach branżowych, podejmujących zagadnienia prawa zamówień publicznych, prawa gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Mec. Anna Specht-Schampera siedmiokrotnie została wyróżniona przez Chambers & Partners jako specjalistka Prawa Zamówień Publicznych. W 2022 r. otrzymała indywidualną rekomendację w prestiżowym rankingu kancelarii prawnych The Legal 500 Europe, Middle East & Africa w kategorii Prawo Zamówień Publicznych.

E-mail: anna.specht-schampera@sdzlegal.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

 

 

Kategorie wydarzenia: Brak kategorii

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty