Kilka słów o podatkach z Sendero Tax & Legal. Transfer pricing – jak dokumentować nietypowe transakcje – webinar

Data wydarzenia: 28/03/2024 10:00 - 11:30

Szanowni Państwo,

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią Sendero Tax & Legal  zaprasza na webinarium Transfer pricing – jak dokumentować nietypowe transakcje. Przegląd najnowszych narzędzi wraz z praktycznymi przykładami ich stosowania, które odbędzie się 28 marca 2024 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

 

Spotkanie realizujemy w ramach cyklu pt.: Kilka słów o podatkach z Sendero Tax & Legal.

OPIS WEBINARU

Webinar rozpoczniemy od wprowadzenia do tematyki cen transferowych, w trakcie którego wyjaśnimy działanie zasady arm’s length, wskażemy sposoby identyfikacji powiązań, dokonamy krótkiego przeglądu obowiązków dokumentacyjnych i raportowych wraz ze wskazaniem obowiązujących terminów i sankcji za niewypełnienie obowiązków. Zasygnalizujemy również znaczenie pojęcia jednorodności transakcji kontrolowanej.

W głównej części webinaru pochylimy się nad nietypowymi transakcjami kontrolowanymi, które rodzą szereg wątpliwości podatników. Omówimy transakcje restrukturyzacji, transakcje kapitałowe, nieodpłatne świadczenia, transakcje z osobami fizycznymi, tzw. transakcje rajowe i inne. Odpowiemy m.in. na pytanie, jaka wartość w przypadku tego typu transakcji powinna być brana pod uwagę przy identyfikacji obowiązków na gruncie cen transferowych. W ramach tej części wskażemy przykłady takich transakcji i sposoby ich dokumentowania.

W dalszej części skupimy się na tendencji odchodzenia od analiz porównawczych dla transakcji finansowych w oparciu o dane dotyczące stóp procentowych publikowanych przez NBP oraz wskażemy źródła tej tendencji.

Ostatnia część webinaru będzie ukierunkowana na przegląd baz danych i ich potencjał do rzetelnego dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji finansowych, udzielaniem / otrzymywaniem gwarancji, poręczeń oraz licencji.

 

Spotkanie poprowadzi dla Państwa:

Renata Koczberska

W dziale podatkowym Sendero Tax & Legal odpowiada głównie za wsparcie związane z tematyką cen transferowych. W swojej codziennej pracy jest zaangażowana w projekty związane z przygotowaniem lokalnych i grupowych dokumentacji cen transferowych oraz analiz benchmarkingowych dla polskich i międzynarodowych klientów z różnych branż, takich jak energetyka, przemysł chemiczny, HVAC, przemysł metalowy, przemysł elektroniczny itp. Zajmuje się również wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych w zakresie przygotowywania informacji TPR-C. Wspiera zespół Sendero w kwestiach związanych z CIT, w tym w pisaniu wniosków o interpretacje podatkowe oraz budowie zaplecza informacyjnego, analizie przepisów prawa podatkowego, interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

LINK DO REJESTRACJI:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/kilka-slow-o-podatkach-z-sendero-tax-legal-transfer-pricing-jak-dokumentowac-nietypowe-transakcje/register?_gl=1*12yjbf9*_ga*MTEyMjY3OTI5MC4xNjk1Mjg4NDU1*_ga_K7H94QHX99*MTcxMDQyMDU3NC4zNTQuMS4xNzEwNDIzMzAyLjUyLjAuMA

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty