Prawidłowe rozliczenie strefowe -omówienie najważniejszych praktycznych aspektów m.in. z zakresu zwolnienia ,kalkulacji dochodu, rozpoznania kosztów kwalifikowanych – webinar

Data wydarzenia: 05/04/2024 10:00 - 11:30

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią Staniek & Partners

zaprasza na webinarium „Prawidłowe rozliczenie strefowe – omówienie najważniejszych praktycznych aspektów m.in. z zakresu rozpoznania zakresu zwolnienia, kalkulacji dochodu, rozpoznania kosztów kwalifikowanych”, które odbędzie się 5 kwietnia 2024 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

 

OPIS WEBINARU:

 

Przedsiębiorcy działający w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji mierzą się nie tylko z wyzwaniami branży, w której działają, ale i ze specyficznymi zasadami rozliczenia PIT/CIT w związku z posiadanym zwolnieniem / decyzją o wsparciu. Prawidłowe podatkowe rozliczenie strefowe wymaga od firm sięgnięcia po różne akty prawa, a sama obowiązująca regulacja strefowa często nie jest dość precyzyjna. W pełni zrozumiałe są pytania, które zadają sobie podatnicy chcąc właściwie wypełniać obowiązki strefowe. Ponadto prelegenci zaprezentują Państwu najnowszą linię interpretacyjną organów podatkowych we „wrażliwych” strefowo obszarach, w tym m.in. z zakresu właściwego ustalania momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia strefowego.

Webinar jest adresowany do członków zarządu, działów finansowych i prawnych przedsiębiorstw działających lub planujących działalność na terenie strefy.

 

AGENDA:

 

W trakcie webinaru eksperci Kancelarii Staniek & Partners omówią najważniejsze aspekty związane

z korzystaniem ze zwolnienia strefowego, w tym związane m.in. z:

 

  1. wyodrębnianiem kosztów kwalifikowanych w SSE/PSI;
  2. odczytywaniem zakresu zwolnienia strefowego;
  3. ustaleniem momentu rozpoczęcia inwestycji;
  4. identyfikowaniem dochodu zwolnionego i stosowania kluczy alokacji;
  5. obowiązkiem dyskontowania pomocy publicznej;
  6. rozliczaniem straty;
  7. stosowaniem przepisów dot. cen transferowych;
  8. zidentyfikowaniem wpływu regulacji dot. podatku od przerzuconych dochodów, podatku minimalnego, uchylenia przepisów o limitowaniu KFD na działalność strefową.

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

 

Magdalena Górska

Doradca podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek & Partners, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe. Technik ekonomista oraz technik rachunkowości – posiada kwalifikacje zawodowe A.35. „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji”, A.36. „Prowadzenie rachunkowości”, A.65 „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zdobywała pracując zarówno jako księgowa w biurze rachunkowym, jak i jako członek zespołu w dziale podatkowym spółki audytorskiej. Doświadczenie księgowe pozwala na możliwość kompleksowego spojrzenia i wsparcia podmiotów, tj. zarówno z punktu widzenia doradcy podatkowego, jak i z punktu widzenia księgowego. Dzięki temu w ramach Kancelarii Staniek & Parnters chętnie wspiera podmioty również w zakresie wątpliwości o charakterze księgowym, np. rozliczaniu inwestycji realizowanych w ramach SSE.

 

Maria Tsima, Prawnik

Senior Associate w Kancelarii Staniek & Partners jako prawnik przygotowuje umowy, pisma procesowe, kompleksowe opinie dla podmiotów gospodarczych w języku polskim i angielskim. Zdobyła wieloletnie doświadczenie w projektach dla polskich i zagranicznych klientów, w tym dla klientów działających w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz Polskiej Strefy Inwestycji. Posiada interdyscyplinarną wiedzę prawniczą, pozwalającą na zidentyfikowanie i opracowanie rozwiązań dopasowanych do biznesowego profilu klienta strefowego. Swoje doświadczenie zawodowe łączy z działalnością naukową. Posiada doświadczenie dydaktyczne zdobywane na salach Uniwersytetu Wrocławskiego. Regularnie uczestniczy w branżowych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Autorka publikacji o charakterze naukowym i branżowym. Udziela komentarzy dla Dziennika Gazeta Prawna. Pisze artykuły dla Rzeczpospolitej.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

LINK DO REJESTRACJI:

 

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/-prawidlowe-rozliczenie-strefowe-omowienie-najwazniejszych-praktycznych-aspektow/register?_gl=1*1baz8mc*_ga*MzI2NjAyNTgwLjE2OTcwMjkyNjk.*_ga_K7H94QHX99*MTcxMDc0NDczOS4xMDUuMS4xNzEwNzQ2Nzc0LjYwLjAuMA

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy