Jawność i równość wynagrodzeń. Jak się przygotować na nową rzeczywistość? – webinar

Data wydarzenia: 12/04/2024 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią DZP zaprasza na webinarium Jawność i równość wynagrodzeń. Jak się przygotować na nową rzeczywistość? które odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. w godzinach 10:00 – 12:00.

 

OPIS WEBINARU

Jakie zmiany wejdą w życie? Czy można się do nich wcześniej przygotować?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania nakłada na Polskę obowiązek wdrożenia mechanizmów jawności i równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Dyrektywa (i idące w jej ślad polskie prawo) wymuszą na pracodawcach weryfikację polityk wynagrodzeń i zasad ich kształtowania oraz nałoży obowiązki informacyjne w zakresie systemów wynagrodzeń. Co prawda Polska ma czas na wdrożenie dyrektywy do 7 czerwca 2027 roku, ale jej wdrożenie może oznaczać dla wielu pracodawców realne zmiany w ich systemach płacowych, w tym niwelowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami), a takie zmiany wymagają miesięcy, jeśli nie lat, pracy nad wyrównywaniem stawek wynagrodzeń. Optymalnie będzie, jeśli te zmiany rozpoczną przed wejściem nowego prawa w życie.

 

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?

Zrozumienie dynamiki zmian, jakie wymuszą nowe przepisy w nadchodzących latach, pozwoli Państwu na właściwe zaplanowanie działań w zakresie polityki płacowej Państwa firmy w perspektywie wieloletniej.

 

Czego dowiedzą się Państwo podczas spotkania?

  • Czemu służy dyrektywa i przyszłe polskie prawo dotyczące równości i jawności wynagrodzeń?
  • Jak zmieniać się będą struktury wynagrodzeń?
  • O co będą pytać kandydaci do pracy? …
  • … a o co pracownicy?
  • Na czym będzie polegać publiczne raportowanie o luce płacowej?
  • Jak zmieni się dostęp do zamówień publicznych i koncesji/zezwoleń?
  • Jakie mechanizmy nacisku na biznes wprowadzą nowe przepisy?

Spotkanie poprowadzi dla Państwa:

 

Bogusław Kapłon

Partner | Współzarządzający Praktyką Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w doradztwie związanym z zatrudnieniem i jego restrukturyzacją. Ponadto, prowadzi standardową obsługę prawną dla wielu firm krajowych i zagranicznych.

W ramach swojej działalności zajmuje się również przygotowaniem organizacji do wdrożenia zasad równości i jawności wynagrodzeń.

 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

LINK DO REJESTRACJI:

 

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/jawnosc-i-rownosc-wynagrodzen-jak-sie-przygotowac-na-nowa-rzeczywistosc-/register

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy