Kontrole WIOŚ, Wód Polskich i Inspekcji Wodnej – webinar

Data wydarzenia: 22/04/2024 10:00 - 11:30

Szanowni Państwo,

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią DZP zaprasza na webinarium Kontrole WIOŚ, Wód Polskich i Inspekcji Wodnej, które odbędzie się 22 kwietnia 2024 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

 

Inspekcja Ochrony Środowiska i Wody Polskie to najważniejsze instytucje wyznaczone do kontroli podmiotów gospodarczych, które poprzez swoją działalność mogą mieć istotny wpływ na stan środowiska. Rok2024 przyniesie istotne zmiany w dotychczasowym krajobrazie wykonywania kontroli środowiskowych przez te instytucje. Począwszy od 1 lipca 2024 roku powinna rozpocząć działalność Inspekcja Wodna w ramach Wód Polskich. Uprawnienia przyznane nowej formacji pozwalają ją określić jako „policję ekologiczną”, co będzie miało niebagatelny wpływ na przebieg kontroli środowiskowych. Najnowsze zmiany prawne i organizacyjne w obrębie Wód Polskich wraz z dokonaną niedawno reorganizacją Inspekcji Ochrony Środowiska powodują, że kwestia kontroli środowiskowych powinna wzbudzać szczególne zainteresowanie.

 

Czego dowiedzą się Państwo podczas spotkania?

 

  • jak przygotować zakład oraz personel do kontroli środowiskowej?
  • jakie są prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych?
  • czy podpisywać protokół kontroli?
  • czy warto skarżyć zarządzenie pokontrolne?
  • jakie są perspektywy kwestionowania sankcji nakładanych w związku z kontrolą środowiskową?

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

 

Daniel Chojnacki

Partner z zespołu prawa ochrony środowiska w DZP |

Daniel jest ekspertem z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym prawa odpadowego. Jest doradcą w kwestiach prawno-środowiskowych przy wielu projektach infrastrukturalnych, transakcjach M&A oraz postępowaniach due diligence. Ma bogate doświadczenie

w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno-środowiskowych wymagań eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Pracuje dla klientów z różnych sektorów, włączając przemysł energetyczny, chemiczny, hutniczy

i sektor gospodarki odpadami. Współautor książki „Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym” (C.H. Beck), która w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą Prawo wodne instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne.

 

Klaudia Skubiszak

Associate, Zespół Prawa Ochrony Środowiska DZP.

Klaudia pracuje w zespole prawa ochrony środowiska, zajmując się, w szczególności, tematyką gospodarowania odpadami, prawa wodnego oraz badań prawnych spółek pod kątem spełnienia wymogów prawno-środowiskowych. Klaudia, między innymi, doradza klientom w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, jak również świadczy doradztwo legislacyjne. Ma doświadczenie w przygotowaniu opinii prawnych oraz pism procesowych w ramach postępowań prowadzonych przed organami ochrony środowiska oraz sądami administracyjnymi.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

 

LINK DO REJESTRACJI:

 

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/kontrole-wios-wod-polskich-i-inspekcji-wodnej/register

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy