HR-owe eldorado- omówienie podatkowych aspektów związanych z rozliczeniem benefitów dla różnych form zatrudniania – webinar

Data wydarzenia: 29/04/2024 10:00 - 11:30

 

Szanowni Państwo,

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią Staniek & Partners zaprasza na webinarium „HR-owe eldorado – omówienie podatkowych aspektów związanych z rozliczeniem benefitów dla różnych form zatrudniania”, które odbędzie się 29 kwietnia 2024 r.

w godzinach 10:00 – 11:30.

 

OPIS WEBINARU: 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Polskiej Strefy Inwestycji wiąże się
z koniecznością zarządzania złożonymi aspektami podatkowymi, również w kontekście różnorodnych form zatrudnienia. Prawidłowe rozliczenie podatkowe benefitów pracowniczych, od umów o pracę, przez zlecenia, aż po współpracę B2B, jest kluczowe dla optymalizacji finansowej i zgodności z przepisami. Przedsiębiorcy często stają przed wyzwaniami związanymi z identyfikacją przychodów i kosztów, co może generować liczne wątpliwości i potrzebę głębszego zrozumienia regulacji podatkowych.

 

AGENDA:

W trakcie webinaru eksperci Kancelarii Staniek & Partners omówią najważniejsze aspekty związane z rozliczaniem benefitów, w tym związane m.in. z:

  1. Przeglądem form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, B2B);
  2. Wskazaniem definicji benefitu pracowniczego wraz z jego przykładami,
  3. Uwzględnieniem wydatków na benefity pracownicze w kosztach uzyskania przychodów,
  4. Prawidłowym rozliczeniem benefitów od strony pracownika, tj. rozstrzygnięciem, czy benefity są przychodem pracownika?
  5. Rozliczeniem benefitów w podatku od towarów i usług,
  6. Rozliczeniem benefitów w relacjach ze współpracownikami B2B.

Ponadto prelegenci zaprezentują Państwu przykłady rozstrzygnięć podatkowych w ww. obszarach,
co pozwoli odwołać się do praktycznego przedstawienia omawianych podczas szkolenia zagadnień.

Webinar jest adresowany do członków zarządu, działów finansowych i prawnych przedsiębiorstw działających lub planujących działalność na terenie strefy. 

 

SPOTKANIE POPROWADZĄ DLA PAŃSTWA:

Magdalena Górska

Doradca podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek & Partners,
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe.
Technik ekonomista oraz technik rachunkowości – posiada kwalifikacje zawodowe A.35. „Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji”, A.36. „Prowadzenie rachunkowości”, A.65 „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zdobywała pracując zarówno jako księgowa w biurze rachunkowym, jak i jako członek zespołu w dziale podatkowym spółki audytorskiej. Doświadczenie księgowe pozwala na możliwość kompleksowego spojrzenia i wsparcia podmiotów,
tj. zarówno z punktu widzenia doradcy podatkowego, jak i z punktu widzenia księgowego. Dzięki temu w ramach Kancelarii Staniek & Parnters chętnie wspiera podmioty również w zakresie wątpliwości o charakterze księgowym,
np. rozliczaniu inwestycji realizowanych w ramach SSE.

 

Ewa Nowogrodzka

Radca prawny, Doradca podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek &Partners. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów oraz Cen Transferowych prowadzone przez
Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Doświadczenie zdobywała pracując jako inspektor kontroli skarbowej
w urzędzie kontroli skarbowej, a następnie na kierowniczych stanowiskach w urzędzie celno-skarbowym oraz wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym dla dużych podatników nadzorując prowadzenie kontroli
i postępowań podatkowych. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku od towarów i usług. Realizuje również projekty bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatków bezpośrednich. Ekspert w dziedzinie procedury podatkowej. Wspiera przedsiębiorców w toku kontroli i postępowań podatkowych. Doradza w języku angielskim, studiowała język hebrajski i jidysz, obecnie uczy się języka hiszpańskiego.
W wolnych chwilach czyta reportaże i kryminały oraz kolekcjonuje polską ceramikę.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

 

LINK DO REJESTRACJI:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/-hr-owe-eldorado-omowienie-podatkowych-aspektow-zwiazanych-z-rozliczeniem-benefitow-/register

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy