Równość i przejrzystość wynagrodzeń. Jakie wyzwania czekają na pracodawców w Unii Europejskiej – webinar

Data wydarzenia: 03/06/2024 10:00 - 11:30

Brak opisu obrazka

 

Szanowni Państwo,

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z firmą Rödl & Partner zaprasza na webinarium: Równość i przejrzystość wynagrodzeń. Jakie wyzwania czekają na pracodawców w Unii Europejskiej, które odbędzie się 3 czerwca 2024 r.
w godzinach 10:00 – 11:30.

 

Ekspertka Rödl & Partner, Katarzyna Brzozowska, przybliży główne założenia dyrektywy 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Omówi zagadnienia takie jak likwidacja luki płacowej ze względu na płeć, przejrzystość wynagrodzeń oraz inne obowiązki pracodawców związane
z implementacją przedmiotowej dyrektywy. Przedstawione zostaną prawa pracowników, a także konsekwencje naruszenia zasady równości wynagrodzeń przez pracodawców.

 

Agenda

 1. Transparentność wynagrodzeń – prawo polskie na tle europejskim.
 2. Główne założenia dyrektywy 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie równości i przejrzystości wynagrodzeń.
 3. Przejrzystość wynagrodzeń na etapie rekrutacji.
 4. Sprawozdawczość w zakresie luki płacowej ze względu na płeć i inne obowiązki pracodawców.
 5. Prawo pracownika do odszkodowania i aspekty procesowe.
 6. Sankcje dla pracodawców w przypadku naruszeń zasady równości wynagrodzeń.

 

Spotkanie poprowadzi dla Państwa:

Katarzyna Brzozowska radczyni prawna w Rödl & Partner od 2021

Specjalizacje:

 • reprezentowanie klientów w sporach sądowych,
 • reprezentowanie klientów w negocjacjach i czynnościach przedsądowych,
 • alternatywne metody rozwiązywania sporów,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa handlowego i spółek handlowych,
 • bieżące doradztwo prawne dla polskich i zagranicznych klientów

Współautorka publikacji o tematyce prawnej, prelegentka podczas webinarów.

LINK DO REJESTRACJI:

Zapisz się!

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy