Greenwashing – czyli zjawisko nierzetelnego marketingu nieekologicznego – webinar

Data wydarzenia: 14/06/2024 10:00 - 11:30

Brak opisu obrazka

 

Szanowni Państwo,

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią DZP zaprasza na webinarium pt. „Greenwashing – czyli zjawisko nierzetelnego marketingu nieekologicznego”, które odbędzie się 14 czerwca 2024 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

 

Czego dowiedzą się Państwo podczas spotkania?

 

Bycie „eko” jest modne, dlatego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na oferowanie produktów, które mają być przyjazne,
a co najmniej neutralne, dla środowiska. Przedsiębiorcy reklamują swoje produkty poprzez użycie haseł typu: „natural”,
„eco-friendly”, „bio”, „100% organic”, a nawet „carbon neutral”. Odpowiedzią na takie działania biznesu jest coraz większe zainteresowanie organów odpowiedzialnych za ochronę interesów konsumentów oznaczeniami lub hasłami odwołującymi
się do „bycia eko”. Uwzględniając rosnące znaczenie ochrony środowiska naturalnego można przyjąć, że tematyka „eko-marketingu” będzie coraz częściej przedmiotem postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK. W trakcie webinarium wyjaśnimy czym jest zjawisko nieuczciwego marketingu ekologicznego oraz jakie implikacje może mieć stosowanie takich działań dla przedsiębiorcy. Na przykładach postępowań prowadzonych przez różne organy zilustrujemy także jakich błędów należy się wystrzegać, aby oznaczenia stosowane na produktach lub związane z nimi treści marketingowe nie tworzyły ryzyk prawnych.

Agenda:

  1. Próba zdefiniowania zjawiska greenwashingu
  2. Dlaczego greenwashing zyskał na popularności?
  3. Przegląd postępowań Prezesa UOKiK dot. greenwashingu – jakie działania dotychczas wzbudziły zainteresowanie organu?
  4. Przegląd najczęściej stosowanych praktyk stanowiących greenwashing za granicą
  5. Próba klasyfikacji prawnej zjawiska greenwashingu
  6. Omówienie nadchodzących zmian w prawie

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

 

Daniel Chojnacki

Partner z zespołu prawa ochrony środowiska w DZP |daniel.chojnacki@dzp.pl

Daniel jest ekspertem z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym prawa odpadowego. Jest doradcą w kwestiach prawno-środowiskowych przy wielu projektach infrastrukturalnych, transakcjach M&A oraz postępowaniach due diligence. Ma bogate doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno-środowiskowych wymagań eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Pracuje dla klientów z różnych sektorów, włączając przemysł energetyczny, chemiczny, hutniczy i sektor gospodarki odpadami. Współautor książki „Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym” (C.H. Beck), która w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą Prawo wodne instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne.

 

Natalia Komala

 Associate z Praktyki Prawa Konkurencji w DZP | natalia.komala@dzp.pl

Natalia posiada doświadczenie w doradztwie w sprawach dotyczących naruszeń prawa konkurencji, jak również naruszeń zbiorowych interesów konsumentów na gruncie prawa polskiego oraz unijnego. Swoją wiedzę zdobywała na renomowanych uczelniach zagranicznych. Przed dołączeniem do kancelarii DZP, Natalia zdobywała cenne doświadczenie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów m.in. w Departamencie Ochrony Konkurencji.

 

LINK DO REJESTRACJI:

Zapisz się!

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy