Akcyza przy nabyciu wyrobów energetycznych – najważniejsze obowiązki

Data wydarzenia: 22/04/2022 09:30 - 11:00

 

Szanowni Państwo,

Sendero Tax & Legal wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK przygotowało dla Państwa cykl wydarzeń poświęconych Compliance pn. :

 

Procedury i inne „zbędne” rzeczy – Compliance dla ludzi”

 

Będziemy spotykali się z Państwem co 2 lub co 3 tygodnie i omówimy wybrane zagadnienia dotyczące prawa i podatków. Chcemy podzielić się naszą wiedzą z wybranych zakresów. Chcemy też oswoić Państwa z tym obcym pojęciem.

O compliance chcemy porozmawiać ludzkim językiem. Przede wszystkim będziemy skupiali się na Państwu – uczestnikach naszych spotkań. Liczymy na to, że wspólnie z Państwem stworzymy miejsce do wymiany doświadczeń. Poznanie Państwa perspektywy jest dla nas bardzo ważne – tylko w ten sposób jesteśmy w stanie Państwu pomóc w rozwiązaniu istniejących problemów.

Niemniej ważne jest dla nas to, by upraszczać komunikację, którą Państwa przedsiębiorstwa kierują do pracowników. By procedury w firmie działały, to muszą być zrozumiałe i łatwe w stosowaniu. Pokażemy Państwu, jak odpowiednio zaprojektować wewnętrzne polityki i procesy.

Zapraszamy na kolejne spotkanie:

 

Akcyza przy nabyciu wyrobów energetycznych – najważniejsze obowiązki

 

które odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. w godzinach 09:30 – 11:00.

 

W przeciwieństwie do innych podatków, zasady funkcjonowania podatku akcyzowego w Polsce nie są powszechnie znane księgowym. Wynika to głównie z faktu, że opodatkowaniu akcyzą podlegają tylko określone kategorie wyrobów. Należy jednak pamiętać, że wśród wyrobów podlegających opodatkowaniu akcyzą – oprócz alkoholu, wyrobów tytoniowych czy paliw – znajdują się również wyroby energetyczne często używane przez przedsiębiorców, tj. np. oleje, smary, czy rozpuszczalniki. Co istotne, ustawa o podatku akcyzowym nakłada liczne obowiązki nie tylko na podmioty dokonujące obrotu wyrobami energetycznymi, ale również na podmioty nabywające i zużywające te wyroby. Z kolei niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków może się wiązać z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

W trakcie webinaru postaramy się wyjaśnić, jakie obowiązki akcyzowe mogą ciążyć na podatnikach nabywających wyroby energetyczne i na co należy zwracać uwagę, aby uniknąć ewentualnych sankcji związanych z ich niewykonaniem.

 

Agenda:

 1. Wyroby energetyczne (tj. oleje, smary, rozpuszczalniki) jako wyroby podlegające opodatkowaniu akcyzą.
 2. Podmiot będący podatnikiem akcyzy od wyrobów energetycznych.
 3. Przedmiot opodatkowania w przypadku wyrobów energetycznych.
 4. Preferencje akcyzowe dotyczące niektórych wyrobów energetycznych.
 5. Obowiązki akcyzowe związane z nabywaniem wyrobów energetycznych:
  1. Zgłoszenie rejestracyjne.
  2. Deklaracje akcyzowe.
  3. Znaki akcyzy.
  4. Ewidencje akcyzowe.
 6. Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych.
 7. Import wyrobów akcyzowych.

 

Nasz ekspert:

 

Monika Bliska

Doradca podatkowy w Sendero Tax & Legal, specjalizujący się w obszarze podatku VAT i akcyzy. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania regulacji akcyzowych, przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań prowadzących do ograniczenia ryzyka nieprawidłowości rozliczeń akcyzowych i zapewnienia efektywności podatkowej, reprezentację Klientów w sporach z organami podatkowymi (w tym w postępowaniach przed sądami administracyjnymi), wsparcie w zakresie klasyfikacji taryfowej towarów na potrzeby opodatkowania akcyzą, w tym w uzyskaniu Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów obejmujących praktyczne kwestie związane ze stosowaniem regulacji akcyzowych.

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy