Brexit – nie będzie tak łatwo jak dotychczas, ale lepiej niż mogliśmy zakładać.

Data wydarzenia: 12/01/2021 13:00 - 15:00

W odpowiedzi na zawarcie przez UK i UE umowy regulującej zasady opuszczenia wspólnego ryku i unii celnej przez Wielką Brytanię z dniem 1 stycznia 2021 r, Brytyjsko Polska Izba Handlowa przy współpracy z ekspertami z firm członkowskich uruchamia dyżury brexitowe, podczas których uzyskają Państwo bezpłatne porady z różnych obszarów funkcjonowania firm oraz wymiany handlowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

Na pierwszy dyżur zapraszamy 12 stycznia w  godz. 13:00 – 15:00.

Brak opisu obrazka
Created with GIMP

Poniżej przedstawiamy listę ekspertów i zakres tematyczny konsultacji. Porada trwa 30 minut. Prosimy o dokonanie rejestracji na adres: podając:

1.    swoje imię i nazwisko,
2.    nazwę firmy,
3.    nazwisko eksperta, z którym chcą Państwo się skontaktować
4.    jeśli możliwe, konkretne pytanie, które będą chcieli Państwo zadać
5.    preferowaną godzinę (do wyboru: 13:00, 13:30, 14:00 lub 14:30. Jeśli wybrana godzina będzie już zarezerwowana, automatycznie przydzielimy kolejny najbliższy wolny termin).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Do Państwa dyspozycji w dniu 12 stycznia będą:

1.    Sytuacja gospodarcza i polityczna Wielkiej Brytanii
    Michael Dembiński, doradca ekonomiczny Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej:
•   bieżąca sytuacja polityczna i ekonomiczna,
•   ewentualne trudności, niespodziewane efekty, prognozy
•   wpływ na wymianę handlową z Polską i sytuację gospodarczą kraju

2.    Ochrona znaków towarowych, patentów po Brexicie
    Natalia Korek, CEO, Basck:
•   Wymagane formalności dla utrzymania ochrony praw własności intelektualnej po Brexicie oraz ich koszty
•   Rejestracja znaków towarowych na terytorium Unii Europejskiej a UK
•   Egzekwowanie praw własności intelektualnej na terenie UK
•   Rejestracja patentów przed Europejskim Urzędem Patentowym
•   Status praw własności intelektualnej sklonowanych z UE do UK
•   Ochrona wzorów przemysłowych produktów

3.    Podatki
Marta Ignasiak, doradca podatkowy,  SDZLEGAL Schindlem
•   Świadczenie usług przez podmioty z Wielkiej Brytanii i na ich rzecz
•   Opodatkowanie importu i eksportu towarów po Brexicie
•   Fakturowanie transakcji w relacjach z podmiotami z Wielkiej Brytanii
•   System preferencji celnych wynikający z umowy zawartej z Wielką Brytanią
•   Odsetki, dywidendy i należności licencyjne wypłacane do Wielkiej Brytanii a podatek u źródła

4.    Przepływ pracowników
    Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny/partner SDZLEGAL Schindlem
•   Legalizacja pobytu i pracy obywateli UK w Polsce
– pobyty krótkoterminowe
– pobyty długoterminowe
•   Legalizacja pobytu w Polsce podczas podróży służbowych
•   Obowiązki pracodawców delegujących do Polski
 
5.    Logistyka
    Dawid Graczyk, Manager Spedycji Morskiej, Raben Logistics Polska
•   Modele Transportowe do i z Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021

6.    Cła i certyfikaty , umowy, pozostałe
    Adrian Synoradzki, founder&CEO Hare Street
•   Cła i odprawy celne, certyfikaty, zaświadczenia, dokumentacja, etc
•   Kompleksowy zakres analiz, również sektorowych i branżowych z sytuacją polityczną kraju włącznie.
•  analizy i szkolenia z bilateralnych umów handlowych, jakie obecnie zawiera Wielka Brytania z innymi państwami

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy