Czynności organów podatkowych w bieżącej działalności przedsiębiorstw. Odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe spółek

Data wydarzenia: 15/12/2020 10:00 - 13:00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z firmą doradczą DELOITTE zaprasza na bezpłatne webinarium:

Czynności organów podatkowych w bieżącej działalności przedsiębiorstw. Odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe spółek”, które odbędzie się 15 grudnia 2020 r. od 10:00 do 13:00.

W trakcie webinaru omówimy różne rodzaje czynności podejmowanych przez organy podatkowe względem podatników w ramach szeroko rozumianych postępowań podatkowych oraz problemy praktyczne wynikające z podjęcia tych czynności. W drugiej części skupimy się na omówieniu zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób fizycznych zajmujących się w spółkach kwestiami rozliczeń podatkowych.

Agenda:

  • Proceduralne „narzędzia” organów podatkowych w kontaktach z podatnikami – aktualne regulacje i praktyka.
  • Odpowiedzialność osób fizycznych za rozliczenia podatkowe spółek. Należyta staranność w wykonywaniu sprawowanych funkcji oraz realizowanych obowiązków stanowiskowych z obszaru rozliczeń podatkowych.

LINK DO REJESTRACJI

Nasi eksperci:

Joanna Zawiejska-Rataj – Dyrektor, Doradca Podatkowy, Deloitte.

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, radcą prawnym oraz doktorem prawa, w Deloitte od 2005 r. Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie zajmuje się wspieraniem klientów w toku różnego rodzaju czynności organów publicznych, w szczególności w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych, a także w postępowaniach podatkowych, karnych skarbowych i sądowoadministracyjnych. Jest odpowiedzialna za rozwój zespołu litigation w biurach regionalnych Deloitte. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradzania klientom w kwestiach związanych ze stosowaniem polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Autorka licznych publikacji w zakresie doradztwa podatkowego dla prasy specjalistycznej oraz prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu podatków.

Artur Podsiadły – Manager, Deloitte. 

Menedżer w dziale doradztwa podatkowego w biurze Deloitte w Poznaniu, doradca podatkowy, absolwent prawa oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości; zajmuje się doradztwem głównie w ramach postępowań mających na celu weryfikację rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych, a także postępowań egzekucyjnych i karnych skarbowych; autor licznych publikacji z tego zakresu.

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy