Działania realizowane przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu w kontekście Dyrektywy Drugiej Szansy i Nowej perspektywy finansowej

Data wydarzenia: 29/10/2021 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z PARP zaprasza na bezpłatne webinarium: Działania realizowane przez Biuro Regionalne PARP w Poznaniu w kontekście Dyrektywy Drugiej Szansy i Nowej perspektywy finansowej, które odbędzie się 29 października br. o godzinie 10:00.

 

Webinar skierowany jest do przedsiębiorców z obszaru całej Polski.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od ponad 20 lat realizuje szereg projektów finansowanych ze środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych, bierze aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu polityki państwa w obszarze wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, tworząc otoczenie wspierające sektora MŚP.

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu to pierwszy oddział regionalny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działający w obrębie 5 województw: wielkopolskim, lubuskim, pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Odpowiada za wspieranie przedsiębiorców w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, popularyzację koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i powiązanych z nią procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, a także za działanie Punktu Informacyjnego SWO, którego kluczowym zadaniem jest  prowadzenie ogólnopolskich działań informacyjnych dotyczących Dyrektywy restrukturyzacyjnej oraz wynikającej z niej Polityki Nowej Szansy.

Agenda webinarium:

  • Zadania Biura Regionalnego PARP w Poznaniu,
  • Dyrektywa Drugiej Szansy i narzędzia ją wdrażające
  • Bieżąca oferta projektów i konkursów PARP
  • Nadchodząca perspektywa finansowa
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Magdalena Hilszer – Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

Dyrektor Biura Regionalnego odpowiada za nadzór i realizację nad prowadzonymi działaniami i zadaniami Biura. Buduje rozpoznawalność marki i odpowiada za promocję oferty PARP na terenie Polski Zachodniej. Bierze aktywny udział w budowaniu efektywnych kontaktów z przedsiębiorcami. Realizuje programy rozwoju gospodarki w makroregionie, działa na rzecz rozwoju regionalnego, adaptacyjności kadr oraz promocji działalności badawczo – rozwojowej wśród przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i wykorzystywania nowych technologii w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego.

Magdalena Urbaniak – Specjalista ds. informacji o Systemie Wczesnego Ostrzegania

Prowadzi działania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz działań realizowanych w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023. Organizuje i prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców, bierze udział w konferencjach o tematyce gospodarczej. Opracowuje materiały promocyjne dotyczące SWO oraz wspiera i promuje system w skali ogólnopolskiej.

Paulina Leszczyńska – Starszy specjalista ds. gospodarki obiegu zamkniętego

Odpowiada za współpracę z przedsiębiorstwami z sektora MŚP na terenie Polski Zachodniej w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Prowadzi działania analityczne, przygotowuje raporty o charakterze desk research oraz monitoruje aktywność podmiotów w celu identyfikacji ich potrzeb i potencjału w obszarze GOZ. Organizuje spotkania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego kierowane do sektora MŚP, samorządów, instytucji otoczenia biznesu oraz interesariuszy zewnętrznych.

 

Zarejestruj się klikając w grafikę:

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy