Efektywne rozliczenie uzyskanego zwolnienia – korzystanie z zezwolenia strefowego / decyzji o wsparciu w praktyce

Data wydarzenia: 25/02/2022 10:00 - 12:00

Efektywne rozliczenie uzyskanego zwolnienia – korzystanie z zezwolenia strefowego / decyzji o wsparciu w praktyce.

25 luty 2022 r. godz. od 10.00 do 12.00

Agenda spotkania:

  1. Ustalanie podstawy opodatkowania – w tym m.in. zasady podziału przychodów i kosztów na działalność zwolnioną i podatkowaną, zasady alokacji kosztów wspólnych
  2. Wydzielenie działalności strefowej, działalność pomocnicza, podejście projektowe
  3. Ewidencja kosztów i przychodów spółki posiadającej Zezwolenie / DoW
  4. Koszty kwalifikowane, czyli jakie?
  5. Zasady kalkulacji limitu pomocy publicznej – case study (w tym m.in. dyskontowanie, łączenie limitów, kumulowanie pomocy z różnych źródeł)
  6. Praktyczne aspekty korzystania z ulgi podatkowej w oparciu o DoW – CIT i PIT (w tym m.in. moment zwolnienia, rozliczanie zaliczek, operowanie stawkami amortyzacyjnymi, „minimalny CIT” a działalność zwolniona)
  7. Obowiązki sprawozdawcze związane z korzystaniem z ulgi podatkowej:

–              Formularze podatkowe (CIT, PIT)

–              Obowiązek zgłaszania schematów podatkowych (MDR)

  1. Sesja Q&A

 

Nasz ekspert:

Brak opisu obrazka

Bartosz Jeziorski Manager, Radca Prawny

Specjalizuje się w doradztwie związanym z regionalną pomocą inwestycyjną oraz we wprowadzaniu zagranicznych przedsiębiorców na polski rynek. Kieruje zespołem zajmującym się pozyskiwaniem oraz prawidłowym i efektywnym korzystaniem ze środków przyznanych w ramach pomocy publicznej.

Brał udział w uzyskaniu dziesiątek zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej (aktualnie doradza przy pozyskiwaniu decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji) oraz kompleksowym rozliczaniu dużych projektów inwestycyjnych i dotacji udzielanych z funduszy unijnych.

Z powodzeniem realizował projekty polegające na pozyskaniu dla inwestycji różnych form wsparcia (w tym również dotacji celowych, zwolnień z podatku od nieruchomości, pomocy de minimis).

 

Brak opisu obrazka

Jacek Łuczyński Manager, Adwokat

Specjalizuje się w doradztwie prawno – podatkowym związanym z pomocą publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych/Polskiej Strefie Inwestycji oraz w formie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Brał udział we wdrożeniu polskich regulacji dotyczących zasad finansowania ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI).

Kierował kilkudziesięcioma projektami wdrożeń zachęt podatkowych w formie zwolnień z podatku dochodowego w SSE/PSI. Wspiera Klientów w procesie zapewnienia zgodności podejmowanych działań z regulacjami pomocy publicznej, podatkowymi oraz finansów publicznych w trakcie korzystania ze zwolnień z CIT/PIT, zwolnień z podatku od nieruchomości, ulgi B+R, IP Box oraz z dotacji krajowych i unijnych (compliance).

Przeprowadza wewnętrzne audyty rozliczeń pomocy publicznej i podatkowych w SSE/PSI, ulgi B+R oraz IP Box. Kieruje wewnętrznymi audytami realizacji finansowej i rzeczowej projektów współfinansowanych ze środków publicznych pod kątem zgodności z przepisami o pomocy publicznej i finansów publicznych.

 

Brak opisu obrazka

Karol Niemiec Manager, Doradca Podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Posiada doświadczenie w doradztwie przy procesach restrukturyzacyjnych i transakcyjnych w zakresie podatku CIT.

Na co dzień zajmuje się bieżącym doradztwem, łącząc wiedzę zarówno z obszaru prawa podatkowego jak i prawa korporacyjnego. Zajmuje się również kwestiami związanymi z podatkowymi formami wsparcia przedsiębiorstw, przede wszystkim ustalaniem i rozliczaniem ulgi podatkowej B+R.

Uczestniczy w badaniach typu due diligence oraz przeglądach podatkowych. Wspiera przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi. W swojej dotychczasowej pracy doradzał także w zakresie podatku VAT, PIT oraz akcyzy. Jest członkiem zespołu zajmującego się zagadnieniami związanymi z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

 

Brak opisu obrazka

 

 

Kategorie wydarzenia: Brak kategorii

Partnerzy