Handel z Wielką Brytanią – bezpłatne dyżury eksperckie dla firm/Trade with Great Britain and Poland after Brexit – online free-of-charge consultations

Data wydarzenia: 23/02/2021 13:00 - 15:00

Brexit – nie będzie tak łatwo jak dotychczas, ale lepiej niż mogliśmy zakładać. W odpowiedzi na zawarcie przez UK i UE umowy regulującej zasady opuszczenia wspólnego ryku i unii celnej przez Wielką Brytanię z dniem 1 stycznia 2021 r, Brytyjsko Polska Izba Handlowa i eksperci z firm członkowskich zapraszają na brexitowe dyżury eksperckie „MEET THE EXPERT” .

Podczas wydarzenia możecie Państwo uzyskać porady z różnych obszarów funkcjonowania firm oraz wymiany handlowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią..

Poniżej przedstawiamy listę ekspertów i zakres tematyczny konsultacji dostępnych dnia 23 lutego 2021 w godz. 13:00 – 15:00.. Porada trwa 30 minut. To ostatnie spotkanie z tej serii, kolejne odbędzie się dopiero kwietniu. Prosimy o dokonanie rejestracji na adres: podając:

1 swoje imię i nazwisko,
2. nazwę firmy,
3. nazwisko eksperta, z którym chcą Państwo się skontaktować
4. jeśli możliwe, konkretne pytanie, które będą chcieli Państwo zadać
5. preferowaną godzinę (do wyboru: 13:00, 13:30, 14:00 lub 14:30. Jeśli wybrana godzina będzie już zarezerwowana, automatycznie przydzielimy kolejny najbliższy wolny termin).
Liczba miejsc jest ograniczona.

1. BREXIT- ogólne zasady, procedury celne, w tym procedura tranzytu,

mł. insp. Jarosław Karski, Kierownik Oddziału Celnego w Poznaniu, Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

2. Handel Zagraniczny

wykorzystywanie akredytyw/gwarancji i inkas dokumentowych w zabezpieczaniu i finansowaniu transakcji międzynarodowych. Sposoby i narzędzia do pozyskiwania nowych partnerów handlowych
Anna Wierzbicka – Menedżer Zespołu Handlu Zagranicznego @ Santander Bank Polska

3. Rachunki

otwieranie rachunków dla podmiotów Polskich w UK oraz dla podmiotów z UK w Polsce (ogóle zasady i procedura KYC)

Pomoc spółkom polskim i brytyjskim w wejściu na rynki zagraniczne

Magdalena Kusa– Menadżer korytarza UK & US @ Santander Bank Polska

4. Sytuacja gospodarcza i polityczna Wielkiej Brytanii
Michael Dembiński, doradca ekonomiczny Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej:
• bieżąca sytuacja polityczna i ekonomiczna,
• ewentualne trudności, niespodziewane efekty, prognozy
• wpływ na wymianę handlową z Polską i sytuację gospodarczą kraju

In response to the agreement regulating the rules of the UK’s departure from the single European market and Customs Union on 1 January, the British Polish Chamber of Commerce and experts from member companies invite you to online free-of-charge 30-minute consultations during which you will receive advice regarding various aspects of your company operations and trade exchange between Poland and Great Britain following Brexit.

Our experts are waiting for your enquiries on Tuesday 23rd February from 13:00 – 15:00 CET (12:00 – 14:00 GMT). Below is a list of available experts and the scope of the consultations. This will be the last meeting before April. Please register here specifying:

1. Your name

2. Company name

3. The expert you wish to contact

4. If possible, a specific question you would like to ask

5. Preferred time (to choose half-hour time slots from: 13:00/13:30/14:00/14:30 CET. If the chosen time is already booked, we will automatically assign the next available time slot.

The number of consultations is limited.

1. BREXIT- general rules, customs procedures, including transit procedure,

junior inspector Jarosław Karski, Head of the Customs Department in Poznań, the Delegation of the Greater Poland Customs and Tax Office in Poznań, the Tax Administration Chamber in Poznań

2. Foreign Trade

using letters of credit / guarantees and documentary collection in securing and financing international transactions.

Support in acquiring new business partners

Anna Wierzbicka – Trade Finance Team Manager @ Santander Bank Polska

3. Accounts

opening accounts for Polish entities in the UK and for entities from the UK in Poland (general rules and procedure KYC

helping Polish and British companies to enter foreign markets

Magdalena Kusa– UK & US @ Santander Bank Polska

4.The economic and political situation of Great Britain

Michael Dembiński, economic advisor to the British Polish Chamber of Commerce:

• current political and economic situation,

• possible difficulties, unexpected effects, forecasts

• impact on trade with Poland and the economic situation of the country

 

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy