II Forum Przedsiębiorczości Kuba 2021

Data wydarzenia: 29/11/2021 - 02/12/2021

 

Szanowni Państwo,

To dla nas zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Edycji Forum Przedsiębiorczości Kuba 2021, które odbędzie się w formule wirtualnej w dniach od 29 listopada do 2 grudnia br. celem dalszego promowania handlu i inwestycji.

W czasie pandemii COVID-19 wspomniane forum stworzy doskonałą przestrzeń do rozmów pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, nowymi kubańskimi podmiotami gospodarczymi również z niepaństwowymi formami zarządzania, przedstawicielami Rządu, Izbami Gospodarczymi i Agencjami Promocji Handlu i Inwestycji, którzy pragną współdziałać i wymieniać się informacjami w sprawach biznesu i handlu z Wyspą.

Drugie Forum zapewni przestrzeń dla informacji i wymiany doświadczeń odnośnie przekształceń jakie dokonują się obecnie w gospodarce kubańskiej. Będzie doskonałą okazją do poznania naszych głównych produktów eksportowych (dóbr i usług) oraz okazją do nawiązania kontaktów handlowych w sektorach priorytetowych, takich jak bio-farmaceutyczny, turystyczny i rolno-spożywczy.

Jedną z ważnych części tego przedsięwzięcia będą stanowić realizowane po raz pierwszy wirtualne targi, które pozwolą przedsiębiorcom na zaprezentowanie swoich produktów za pośrednictwem platformy Forum Przedsiębiorczości. Ponadto odbędzie się Forum Handlowe z udziałem Kubańczyków mieszkających zagranicą i zainteresowanych handlem i inwestycjami na Wyspie, co przyczyni się do zacieśniania stosunków pomiędzy Kubańczykami mieszkającymi w innych krajach i Kubą.

Za pomocą dokonanej z wyprzedzeniem rejestracji na stronie internetowej Forum można uzgodnić robocze spotkanie z przedstawicielami firm związanymi z sektorem zagranicznym gospodarki.

Link do rejestracji: www.foroempresarial.mincex.gob.cu

Brak opisu obrazka

Prosimy o rejestrację udziału w Forum do dnia 25 listopada 2021 r.

Dla naszego Kraju będzie ogromną przyjemnością udział Państwa Firmy w II Forum Przedsiębiorczości Kuba 2021.
Liczymy na Państwa udział.

Rodrigo Malmierca Diaz
Minister Handlu Zagranicznego i Inwestycji
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Maria Nowakowska, Biuro Współpracy z Zagranicą KIG

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy