Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jak się przygotować, na co zwrócić uwagę?

Data wydarzenia: 23/06/2020 11:00 - 12:30

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z kancelarią DZP Domański Zakrzewski Palinka sp. k. zaprasza państwa na bezpłatne webinarium organizowane w cyklu „wtorki przy prawie„:

„Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jak się przygotować, na co zwrócić uwagę?”, które odbędzie się 23 czerwca 2020 r. w godz. 11:00 do 12:30.

Kontrola przeprowadzana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych to jedno z podstawowych narzędzi badania zgodności podejmowanych przez administratorów danych osobowych działań z wymogami wynikającymi z przepisów. Poza planowanymi kontrolami UODO, często mają one również miejsce w przypadku występowania naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych. Najczęściej dotychczas kontrolowane obszary to monitoring wizyjny oraz kwestie związane z prowadzeniem rekrutacji. Nie należy również zapominać, że na styku ochrony danych osobowych z prawem pracy – również Państwowa Inspekcja Pracy interesuje się aspektami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

Celem webinarium jest przedstawienie przez praktyka, który uczestniczył w wielu kontrolach PUODO (kiedyś GIODO) przebiegu takiej kontroli, wraz z podaniem przykładów zdarzeń i sytuacji, tak aby uczestnicy spotkali nabyli praktyczną wiedzę co i jak przygotować do takiej kontroli.

Webinar poprowadzi pan Michał Kluska, adwokat z Kancelarii DZP Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Agenda merytoryczna:

  • rodzaje kontroli PUODO
  • zawiadomienie o kontroli
  • uprawnienia kontrolujących i kontrolowanego
  • protokół z kontroli / zastrzeżenia do protokołu
  • kontrola i co dalej?

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja na spotkanie

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy