MDR w świetle przepisów prawa i praktyki organów

Data wydarzenia: 17/02/2021 10:00 - 12:00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią ARENA TAX zaprasza na bezpłatne webinarium:

MDR w świetle przepisów prawa i praktyki organów, które odbędzie się 17 lutego br. o godzinie 10:00.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. uczestnicy obrotu gospodarczego stają przed koniecznością oceny, czy transakcje, w które te podmioty są zaangażowane, posiadają określone cechy rozpoznawcze, a w konsekwencji podlegają raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako tzw. schematy podatkowe. Obowiązki w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych określane są mianem raportowania MDR (od ang. Mandatory Disclosure Rules). Oprócz obowiązków sprawozdawczych wskazane podmioty mogą być również obowiązane do posiadania wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (tzw. procedur MDR). Po ponad dwóch latach obowiązywania przepisów MDR w Polsce ukształtowała się już swoista praktyka ich stosowania, aczkolwiek w dalszym ciągu regulacje te budzą szereg kontrowersji. Z tego też względu zapraszamy Państwa na webinarium poświęcone tematyce MDR.

Agenda:

  • Geneza regulacji MDR i polskie przepisy implementujące;
  • Instytucja schematu podatkowego;
  • Podmioty obowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych;
  • Techniczne aspekty raportowania;
  • Najczęściej raportowane „schematy podatkowe”;
  • Ponowne przekazywanie informacji o schematach transgranicznych;
  • Wdrożenie procedury MDR i możliwe sankcje;
  • MDR a interpretacje indywidualne.

REJESTRACJA

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Dominika Ramírez-Wołkiewicz – Radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy

Ekspert w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych. Prowadząca i współprowadząca licznych szkoleń i konferencji o tematyce podatkowej.
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej kancelarii prawnej i audytorskiej, od 2004 roku do 2014 roku pracowała w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.

Łukasz Kumkowski – Licencjonowany doradca podatkowy

Zajmuje się tematyką automatycznej wymiany informacji podatkowych (w tym zwłaszcza FATCA, CRS, MDR) oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo dotyczące bieżącego funkcjonowania instytucji finansowych, zwłaszcza banków. Brał również udział w procesach due diligence dotyczących transakcji, których przedmiotem były nie tylko instytucje finansowe, ale także podmioty z branży niefinansowej, w szczególności spółki zaangażowane w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.Pracował w renomowanych spółkach doradztwa podatkowego, należących do tzw. wielkiej czwórki. Jest współautorem komentarza do regulacji FATCA (FATCA. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017).Absolwent prawa oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty