Misja gospodarcza do Algieru i Annaby

Data wydarzenia: 23/05/2022 - 27/05/2022

Misja gospodarcza do Algieru i Annaby

23-27 maja 2022

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Ambasadą RP w Algierii i Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH mają przyjemność poinformować o możliwości promocji polskich firm w ALGIERII w ramach Misji gospodarczej do Algieru i Annaby, którą planujemy w terminie 23-27 maja 2022.

Program misji przewiduje m.in. udział w Polsko-Algierskim Forum Biznesu w Algierze organizowanym we współpracy z partnerem KIG w Algierii: Algierską Izbą Przemysłu i Handlu CACI, jak również udział w Forum Gospodarczym w Annabie, organizowanym pod patronatem Gubernatora Annaby i towarzyszącym mu Algiersko-Polskim Spotkaniu Biznesowym. Partnerem wydarzenia w Annabie jest Zrzeszenie Młodych Przedsiębiorców Algierskich, którzy przebywali z misją przygotowawczą w Polsce w marcu br.

W polsko-algierskiej wymianie handlowej od lat dominuje polski eksport. W 2020 r. najważniejszą grupę towarową w polskim eksporcie do Algierii, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły artykuły żywnościowe – łącznie prawie 285 mln USD, a więc blisko 63% naszego eksportu.
Wg danych GUS za ub. rok, pomimo trudnej sytuacji związanej ze światową pandemią Convid-19, w naszych obrotach z Algierią miał miejsce widoczny wzrost – o blisko 15% w stosunku do roku 2019, zarówno po stronie polskiego eksportu (+14%), jak i importu (+22%).
W Algierii występuje duże zapotrzebowanie na towary, technologie, usługi i inwestycje. Wynika to z ograniczonej podaży produkcji krajowej lub jej braku, niedostatku własnych kadr oraz realizowanego programu reform, perspektywy do długoletniej współpracy istnieją m.in. w budownictwie, branży rolniczej, sektorze medycznym i rolno-spożywczym, ochronie środowiska, sektorze maszynowym, motoryzacyjnym i obronnym.

Wszystkich potencjalnie zainteresowanych udziałem w Misji, uprzejmie prosimy o wstępną rejestrację celem przekazania dalszych szczegółowych informacji.

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy