MISJA GOSPODARCZA DO BOTSWANY

Data wydarzenia: 03/06/2022 - 06/06/2022

Brak opisu obrazka

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Botswany w dniach 3-6 lipca 2022 r. towarzyszącej konsultacjom politycznym z udziałem przedstawicieli Ministerstw Spraw Zagranicznych Polski i Botswany.

Misja organizowana jest przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ambasadą RP w Pretorii oraz partnerem KIG – Botswana Investment and Trade Center.

Głównym punktem programu misji będzie planowane na 4 lipca forum gospodarcze w Gaborone oraz spotkania B2B z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, a także przedstawicielami administracji rządowej.

Celem misji jest prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Botswanie i zapoznanie się z możliwościami inwestycji w Botswanie.

Botswana to kraj stabilny politycznie i ekonomicznie, z niskim poziomem korupcji (zajmuje ona pierwsze miejsce wśród krajów afrykańskich, które najskuteczniej eliminują korupcję). Według raportu Rand Merchant Bank (RMB) Where to Invest in Africa 2021, Botswana została sklasyfikowana jako piąty najbardziej atrakcyjny cel inwestycyjny w Afryce. Botswana – centralnie położona w SADC (Southern African Development Community) – oferuje dostęp do siedmiu szybko rozwijających się rynków Afryki Południowej z najlepszą infrastrukturą śródlądową w Afryce i dobrze rozwiniętym środowiskiem logistycznym.

Wdrażana aktualnie przez rząd Botswany strategia rozwoju, w tym polityka post Covid-19, zmierza do stopniowej dywersyfikacji gospodarki kraju poprzez przyciąganie inwestycji krajowych i zagranicznych w wybranych priorytetowych sektorach.

Do najbardziej perspektywicznych obszarów współpracy gospodarczej między Polska i Botswaną należą m.in. następujące branże:
• rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, agri-tech technologie dla przetwórstwa mleczarskiego i spożywczego,
• maszyny i urządzenia rolnicze; nawozy sztuczne,
• sektor wyrobów medycznych (zarówno wyposażenie szpitali jak i specjalistyczny sprzęt medyczny oraz wyroby medyczne wykorzystywane w codziennym funkcjonowaniu placówek medycznych),
• sektor wydobywczy i energetyczny (modernizacja tych sektorów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii),
• sektor szeroko rozumianych zielonych technologii (woda/ścieki/ OZE/ochrona powietrza).

KIG wraz z botswańskimi partnerami, przygotowuje program merytoryczny misji oraz zajmuje się obsługą logistyczną uczestników misji: rezerwacją przelotu Warszawa – Gaborone – Warszawa, transportem lokalnym w Botswanie, zapewnia opiekę organizacyjną oraz rezerwację hotelu, ubezpieczenie, wsparcie organizacyjne w rozmowach B2B, materiały promocyjne na spotkania a także dla zainteresowanych – program towarzyszący.

Uczestnicy misji pokrywają wymienione koszty obsługi organizacyjno-logistycznej udziału w misji, ale istnieje także możliwość zapewnienia logistyki w indywidualnym zakresie.

Z uwagi na krótki czas, jaki nas dzieli od wizyty, prosimy firmy zainteresowane udziałem w misji o potwierdzenie najpóźniej do 27 maja br na adresy mailowe: ; oraz w kopii do wstępnego zainteresowania udziałem w misji wraz z wypełnieniem formularza zgłoszenia.

W celu możliwości rozeznania i dopasowania rozmówców dla Państwa prosimy o wskazanie pożądanych i poszukiwanych partnerów po stronie botswańskiej, z którymi chcielibyście Państwo nawiązać kontakt podczas misji. Prosimy także o wskazanie, czy przewidują Państwo skorzystanie z obsługi organizacyjnej KIG, czy też zapewnienie swoim przedstawicielom logistyki we własnym zakresie.

Wszystkim zainteresowanym przekażemy następnie dalsze szczegóły organizacyjne i kosztowe oraz zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym w dniu 3 czerwca o godz. 10.00 w formule online z udziałem przedstawicieli Ambasady RP w Pretorii, oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Z uwagi na harmonogram przygotowań, o ostateczne decyzje nt. udziału w misji poprosimy najpóźniej do 8 czerwca br.

REJESTRACJA

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy