Najnowsze trendy w kontrolach przeprowadzanych przez organy podatkowe oraz odpowiedzialność karna skarbowa w praktyce działania przedsiębiorstw w SSE – 2022

Data wydarzenia: 11/05/2022 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią Deloitte Legal  zaprasza na bezpłatne webinarium: 

 

 

Najnowsze trendy w kontrolach przeprowadzanych przez organy podatkowe oraz odpowiedzialność karna skarbowa  w praktyce działania przedsiębiorstw w SSE – 2022

11 maja 2022 r. od 10:00 do 12:00.

 

 

 

Liczne zmiany prawa podatkowego powodują, że pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe muszą nieustannie dostosowywać wewnętrzne procedury podatkowe. Krótkie vacatio legis czy niejasność samych przepisów sprawiają, że zagrożenie pomyłką jest realne. Równocześnie administracja skarbowa dysponuje co raz to nowocześniejszymi narzędziami ułatwiającymi typowanie przedsiębiorców do kontroli. Dodatkowo w praktyce każda pomyłka w rozliczeniach podatkowych może wiązać się wszczęciem postępowania karnego skarbowego.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar, w trakcie którego eksperci Deloitte Legal  przedstawią najważniejsze informacje dotyczące:

 • kontroli prowadzonych przez organy podatkowe, z uwzględnieniem specyfiki rozliczeń w ramach SSE;
 • dostępnych scenariuszy działania w razie stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych w toku kontroli;
 • potencjalnej odpowiedzialności karnej skarbowej za rozliczenia podatkowe.

 

Agenda spotkania:

 

 1. Najnowsze trendy w kontrolach prowadzonych przez organy podatkowe:
 • statystyki w zakresie obszarów kontrolowanych przez organy podatkowe;
 • narzędzia i instytucje ułatwiające kontrolowanie przedsiębiorców.

 

2.Metody weryfikacji rozliczeń podatkowych stosowane przez organy podatkowe, w szczególności:

 • czynności sprawdzające, kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa;
 • instytucja korekty deklaracji podatkowej w kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej;
 • działania podejmowane przez organy w toku kontroli;
 • prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroli.

 

3.Odpowiedzialność karna skarbowa w praktyce podmiotów gospodarczych, a w szczególności:

 • statystyki dotyczące postępowań karnych skarbowych prowadzonych przez sądy rejonowe;
 • podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej;
 • omówienie najpowszechniejszych czynów zabronionych na gruncie kodeksu karnego skarbowego;
 • zagrożenie odpowiedzialnością karną skarbową w kontekście automatyzmów działania organów skarbowych

 

4.Praktyczne przykłady postępowań weryfikacyjnych prowadzonych wobec podatników działających na terenie SSE.

 

Do kogo skierowane jest webinar?:

 

Spotkanie skierowane jest głównie do członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, a także kierowników i pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji/SSE.

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

 

dr Joanna Zawiejska-Rataj

Radca prawny, Partner Associate

Joanna Zawiejska-Rataj jest licencjonowanym doradcą podatkowym, radcą prawnym oraz doktorem prawa. W Deloitte Legal  od 2005 r. Partner w dziale Doradztwa Podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie zajmuje się wspieraniem klientów w toku różnego rodzaju czynności organów publicznych, w szczególności w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych, a także w postępowaniach podatkowych, karnych skarbowych i sądowoadministracyjnych. Jest odpowiedzialna za rozwój Zespołu Litigation w biurach regionalnych Deloit. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradzania klientom w kwestiach związanych ze stosowaniem polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Autorka licznych publikacji w zakresie doradztwa podatkowego dla prasy specjalistycznej oraz prelegent na wielu  konferencjach i szkoleniach z zakresu podatków.

Kontakt:

Profil na stronie www Deloitte: https://www2.deloitte.com/pl/pl/profiles/jzawiejska.html

 

 

Maciej Żontow

Adwokat, Senior Associate

Maciej Żontow jest Adwokatem, wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. W Deloitte Legal  od 2018 roku, początkowo w Dziale Doradztwa Podatkowego, obecnie jako Senior Associate w kancelarii Deloitte Legal  w biurze w Katowicach.Zajmuje się wspieraniem klientów w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych oraz postępowaniach podatkowych i sądowo administracyjnych. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach karno-skarbowych jak i w opracowywaniu oraz wdrażaniu narzędzi umożliwiających klientom ograniczenie odpowiedzialności karno-skarbowej.

 

Kontakt:
Profil na stronie www Deloitte: https://www2.deloitte.com/pl/pl/profiles/mzontow.html

 

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy