O czym pamiętać zawierając umowy kupna z punktu widzenia praw autorskich

Data wydarzenia: 19/01/2021 10:00 - 13:00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z kancelarią SENDERO Tax & Legal zaprasza na bezpłatne webinarium:

O czym pamiętać zawierając umowy kupna z punktu widzenia praw autorskich”, które odbędzie się 19 stycznia 2021 r. od 10:00 do 13:00.

Dobra, które nabywamy, usługi, które są dla nas świadczone, są często związane z czyjąś kreatywnością, pomysłowością – myślą ludzką. Prawo chroni określone efekty tej myśli. Prawo autorskie chroni utwory. Zamawiając towary lub usługi możemy jednocześnie – czasem nieświadomie – zamawiać chronione utwory. Czy zapłata za towar lub usługę przesądza o możliwości korzystania z praw autorskich? Czy sam fakt legalnego nabycia określonego produktu pozwala na legalne korzystanie z praw autorskich z nim związanych? Co zrobić, aby legalnie korzystać z zamówionych dóbr, nie narażające się na roszczenia ich twórców?

O tym wszystkim postaramy się opowiedzieć w ramach krótkiego szkolenia.

Agenda:

  • Towar, dzieło, wynik realizacji usług – to często także utwory chronione przez prawo autorskie.
  • Nabywając towary lub usługi, należy zapewnić sobie prawo do korzystania z utworów.
  • Sposoby na legalne korzystanie z praw autorskich.
  • Specyfika umów przenoszących prawa autorskie.
  • Specyfika umów licencyjnych.
  • Prawa osobiste twórców, wizerunek, własność przemysłowa – zagadnienia towarzyszące nabyciu praw.

LINK DO REJESTRACJI

Nasz ekspert:

Szymon Szurgacz – Radca Prawny, Sendero.
Specjalizacje – własność intelektualna, dane osobowe, prawo konkurencji; kontrakty i transakcje handlowe; spory, postępowania sądowe i administracyjne; prawo pracy.

Doświadczenie – doradztwo prawne z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, własności intelektualnej, handlowego i prawa pracy. W ostatnim czasie jego prace koncentrują się wokół zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i ochroną dóbr własności intelektualnej. Sporządzanie pism procesowych oraz reprezentowanie klientów przed sądem w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy. Sporządzanie projektów umów handlowych.

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy