Ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy: co wolno pracodawcy

Data wydarzenia: 07/09/2021 10:00 - 12:00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z kancelarią JDP Drapała & Partners, zaprasza państwa na bezpłatne webinarium: Ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy: co wolno pracodawcy

Spotkanie odbędzie się 7 września 2021 r. w godz. 10:00 do 12:00.


Zaproszenie kierujemy do:

 • szefów działów prawnych i działów HR,
 • specjalistów ds. kadr,
 • inspektorów ochrony danych osobowych,
 • specjalistów od ochrony danych osobowych,
 • compliance officers.

 

Program:

 1. Czy istnienie stosunku pracy uzasadnia ograniczenie prywatności pracownika?
 2. Na ile interes pracodawcy oraz podporządkowanie pracownicze pozwalają na ingerowanie w prywatność pracownika?
 3. Czy podporządkowanie pracownicze wyklucza skuteczne wyrażenie przez pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 4. Czy można zobowiązać pracownika do nieujawniania wysokości swojego wynagrodzenia?
 5. Czy dopuszczalne jest ingerowanie w wygląd i ubiór pracownika?
 6. Czy pracodawca może sprawdzać z jakich stron www korzysta jego pracownik i monitorować jego służbową skrzynkę e-mail? Jakie obowiązki wynikają dla pracodawcy stosującego monitoring pracowniczy w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych?
 7. Czy pracodawca może badać trzeźwość pracownika i kierować go na badania na obecność substancji psychoaktywnych? Stanowisko Prezesa UODO oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontroli trzeźwości pracowników.
 8. Czy w świetle obowiązujących przepisów można legalnie dokonać pomiaru temperatury pracowników w kontekście COVID-19? Czy pracodawca może polecić pracownikowi wykonanie testu na COVID-19?
 9. Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku naruszenia przez pracodawcę jego prawa do prywatności? Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, kiedy naruszenie prywatności przez pracodawcę związane było z przetwarzaniem danych osobowych pracownika?

Spotkanie poprowadzą:

Anna Matusiak-Wekiera, radca prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doradza w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonuje funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz spółek kapitałowych oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych organizacjach rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie funkcję inspektora ochrony danych (IOD).
Jest członkiem Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG oraz była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowca zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorka publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”.
Posiada uprawnienia certyfikowanego audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

dr Joanna Ostojska-Kołodziej, adwokat i counsel w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego
Kieruje Zespołem Prawa Pracy. Wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradza zarówno w bieżących sprawach pracowniczych, jak i w sytuacjach kryzysowych, opracowuje efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników, uczestniczy w złożonych procedurach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowniczych, a także doradza w związku z przejściem całości lub części zakładu pracy. Reprezentuje również pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy, jeśli polubowne rozwiązanie sporu okazuje się niemożliwe. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy.

REJESTRACJA

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy