Odpowiedzialność członków zarządu za rozliczenia podatkowe spółki oraz wymogi w zakresie publikacji raportu o realizowaniu strategii podatkowej.

Data wydarzenia: 05/07/2022 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,

Firma Deloitte wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK zaprasza na bezpłatny cykl webinarów pn. :

 

Vademecum przedsiębiorcy 2022

 

 

 

Nowe obowiązki prawne w działalności spółek i wybrane aspekty odpowiedzialności osobistej.

W ramach cyklu odbędzie się pięć spotkań podczas których  eksperci z firmy Deloitte omówią dla Państwa wybrane zagadnienia :

 1. Zatory płatnicze – regulacje prawne, obowiązki formalne, aktualna praktyka kontroli UOKiK
 2. Najnowsze trendy w kontrolach przeprowadzanych przez organy podatkowe oraz odpowiedzialność karna skarbowa w praktyce działania przedsiębiorstw w SSE
 3. Regulacje UE o ochronie sygnalistów a nowe obowiązki przedsiębiorców – obowiązki wynikające z dyrektywy UE nałożone na Państwa Członkowskie, założenia systemu wdrażającego te regulacje w Polsce
 4. Odpowiedzialność członków zarządu za rozliczenia podatkowe Spółki. Wymogi w zakresie publikacji raportu o realizowanej strategii podatkowej
 5. MDR –  zasady raportowania, obowiązki formalne, doświadczenia i praktyka

 

Zapraszamy na ostatnie webinarium w/w cyklu, pn.:

 

 

Odpowiedzialność członków zarządu za rozliczenia podatkowe spółki oraz wymogi w zakresie

publikacji raportu o realizowaniu strategii podatkowej.

5 lipca 2022 r. w godzinach 10:00 – 12:00

 

 

 

 

 

Część I: Odpowiedzialność członków zarządu za rozliczenia podatkowe spółki

 

W toku prowadzenia działalności gospodarczej może dojść do nieprawidłowości w zakresie realizowania przez spółkę obowiązków uregulowanych w przepisach podatkowych (tj. np. powstania zaległości podatkowej w wyniku błędnej deklaracji podatkowej). Pomimo, że adresatem tych obowiązków jest spółka jako osoba prawna, w razie ich nieprawidłowego wypełnienia, przepisy prawa umożliwiają pociągnięcie do odpowiedzialności z tego tytułu określone osoby fizyczne.

Największe ryzyko poniesienia odpowiedzialności spoczywa na członkach zarządu spółki, z uwagi szczególną rolę jaką osoby te pełnią w spółce. Odpowiedzialność może przybrać wymiar finansowo-kompensacyjny (związany stricte z zaległościami podatkowymi spółki) lub osobisty (odpowiedzialność karna i karna skarbowa i związane z nimi sankcje).

 

W toku webinaru omówimy dla Państwa rodzaje odpowiedzialności na jaką narażone są osoby fizyczne (zwłaszcza członkowie zarządu) w związku z rozliczeniami podatkowymi spółki, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendowanych przez nas działań jakie mogą zostać podjęte w spółce w celu zarządzenia/ograniczenia ww. ryzyka:

 

 1. Solidarna odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania Spółki na gruncie Ordynacji podatkowej:
 • Zakres odpowiedzialności;
 • Uwolnienie się od odpowiedzialności;
 • Warunki wszczęcia postępowania;
 • Odpowiedzialność w przypadku spółek osobowych.
 1. Odpowiedzialność karna-skarbowa i karna:
 • Zasady odpowiedzialności;
 • Podmiot ponoszący odpowiedzialność;
 • Kary i inne sankcje;
 • Katalog przykładowych czynów zabronionych;
 • Wpływ kontroli podatkowej/celno-skarbowej/postępowania podatkowego na
 • Środki ograniczające odpowiedzialność karną/karną skarbową

 

Część II: Wymogi w zakresie publikacji raportu o realizowanej strategii podatkowej

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od roku podatkowego zaczynającego się po 31 grudnia 2020 r. podatnicy są zobowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej tzw. strategii podatkowej, czyli zestawu informacji opisującej działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich rozliczania przez podatnika.

 

W teorii nie jest konieczne posiadanie jednolitego dokumentu zawierającego strategię podatkową. Natomiast należy w odniesieniu do każdego roku posiadać informacje (sprawozdanie) jej dotyczące, opublikowane na stronie internetowej. Za jej brak i nieprzekazanie jej adresu do urzędu skarbowego przedsiębiorcy mogą grozić sankcje.

 

Oprócz kwestii ewentualnych kar – sama treść informacji (sprawozdania) o strategii podatkowej może rodzić szanse i zagrożenie dla podmiotu w wielu płaszczyznach, np. relacji z organami podatkowymi (informacja będzie źródłem podstawowych informacji, na podstawie, której będzie kształtowana wstępna ocena jakościowa podmiotu i jego rozliczeń podatkowych), czy także biznesowej.

 

Szeroki zakres informacji, który będzie powszechnie dostępny powoduje, że do nowego obowiązku należy podejść ze szczególną uwagą i odpowiednio wcześnie zaplanować działania związane z realizacją tego wymogu.

 

W trakcie spotkania omówimy najważniejsze zagadnienia dot. sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej tzw. strategii podatkowej, w tym:

 • Informacje ogólne dotyczące raportu z realizacji strategii podatkowej;
 • Adresaci;
 • Termin;
 • Elementy informacji o realizowanej strategii podatkowej;
 • Sposób zamieszczania informacji o realizowanej strategii;

 

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

dr Joanna Zawiejska-Rataj

 

Joanna Zawiejska-Rataj jest licencjonowanym doradcą podatkowym, radcą prawnym oraz doktorem prawa. W Deloitte od 2005 r. Partner w dziale Doradztwa Podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie zajmuje się wspieraniem klientów w toku różnego rodzaju czynności organów publicznych, w szczególności w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych, a także w postępowaniach podatkowych, karnych skarbowych i sądowo- administracyjnych. Jest odpowiedzialna za rozwój Zespołu Litigation w biurach regionalnych Deloitte. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradzania klientom w kwestiach związanych ze stosowaniem polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Autorka licznych publikacji w zakresie doradztwa podatkowego dla prasy specjalistycznej oraz prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu podatków.

Kontakt:
Profil eksperta na stronie Deloitte: https://www2.deloitte.com/pl/pl/profiles/jzawiejska.html

 

Maciej Żontow

 

Maciej Żontow jest Adwokatem, wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. W Deloitte od 2018 roku, początkowo w Dziale Doradztwa Podatkowego, obecnie jako Senior Associate w kancelarii Deloitte Legal w biurze w Katowicach. Zajmuje się wspieraniem klientów w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych oraz postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach karno-skarbowych jak i w opracowywaniu oraz wdrażaniu narzędzi umożliwiających klientom ograniczenie odpowiedzialności karno-skarbowej.

Kontakt:
Profil eksperta na stronie Deloitte: https://www2.deloitte.com/pl/pl/profiles/mzontow.html

 

Karolina Kruś

Karolina zajmuje stanowisko Partner Associate w dziale doradztwa podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte. Jest absolwentką Ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Karolina pracuje w zespole do spraw fuzji i przejęć. Dodatkowo zajmuje się transakcjami międzynarodowymi ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacji grup kapitałowych.

Kontakt:

Profil eksperta na stronie www Deloitte: https://www2.deloitte.com/pl/pl/profiles/kkrus.html

 

 

Adam Koronkiewicz

Adam jest Starszym Konsultantem w wrocławskim biurze Deloitte. Posiada kilkuletnie doświadczenie w branży doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu przepisów MDR. Adam ukończył Uniwersytet Wrocławski zdobywając tytuł magistra na kierunkach Prawo i Ekonomia.

Kontakt:

 

 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy