Oświadczenie o cenach transferowych: nowe ryzyka karnoskarbowe

Data wydarzenia: 17/09/2020 10:00 - 12:00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z DZP zaprasza na bezpłatne webinarium:

Oświadczenie o cenach transferowych: nowe ryzyka karnoskarbowe, które odbędzie się 17 września br. o godzinie 10:00

Zakres merytoryczny spotkania:

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną tzw. Tarczą antykryzysową 4.0., do 31.12.2020 r. podatnicy są zobowiązani złożyć organom skarbowym oświadczenie potwierdzające sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz rynkowy charakter stosowanych cen.

Oświadczenie jest podpisywane osobiście przez członków zarządu, co powoduje ekspozycję na nowe ryzyka osobiste (przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny do 24.960.000 zł), w przypadku kwestionowania przez organy ustaleń spółki.

Niezależnie od wypełniania przez spółki obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych, konieczne staje się zatem wdrożenie dodatkowych narzędzi zabezpieczających.

Podczas webinarium w praktyczny sposób omówimy istotę i treść nowego oświadczenia, ryzyka, jakie się z nim wiążą i podejście do skutecznej prewencji.

Agenda: 

  • Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnoskarbowej: rola należytej staranności w minimalizacji ryzyka
  • Oświadczenia o cenach transferowych: treść i nowe wyzwania
  • Sankcje związane z oświadczeniem: kto i na co jest narażony?
  • Zarządzanie ryzykiem: jakie kroki podjąć, by skutecznie zmniejszyć zagrożenie?

Link do rejestracji

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy