Podatkowe zamknięcie roku dla przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnień w ramach SSE / PSI

Data wydarzenia: 17/12/2020 09:00 - 12:00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z firmą doradczą DELOITTE zaprasza na bezpłatne webinarium:

Podatkowe zamknięcie roku dla przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnień w ramach SSE / PSI”. które odbędzie się 17 grudnia 2020 r. od 9:00 do 12:00.

Spotkanie będzie poświęcone podatkowemu zamknięciu roku przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE / PSI. Na spotkaniu zostaną poruszone najważniejsze kwestie, na jakie powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca strefowy z perspektywy podatkowej.

Agenda:

  • Podstawowe obowiązki dokumentacyjne wynikające z zezwolenia / DoW i przepisów pomocy publicznej (kalkulacja limitu pomocy, dyskonto, kumulacja pomocy),
  • Podstawowe zasady kalkulacji wyniku podatkowego,
  • Podejście projektowe,
  • Pozostałe zagadnienia.

LINK DO REJESTRACJI

Nasi eksperci:

Karolina Kruś – Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte.

Jest absolwentką Ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz licencjonowanym doradcą podatkowym. Zdobyła doświadczenie zawodowe pracując w międzynarodowych firmach doradczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Karolina pracuje w zespole do spraw fuzji i przejęć. Dodatkowo zajmuje się transakcjami międzynarodowymi ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacji grup kapitałowych.

Mikołaj Saciuk – Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w reorganizacjach grup kapitałowych, międzynarodowym prawie podatkowym oraz cenach transferowych.

Marta Jackowska – Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte.

Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, a także w problematyce związanej z ulgami i zachętami podatkowymi. Marta ma doświadczenie w realizacji projektów związanych z efektywnym wykorzystaniem ulgi badawczo-rozwojowej w podatku dochodowym od osób prawnych, rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców operujących w specjalnych strefach ekonomicznych, a także rozliczeniami w podatku dochodowym od osób prawnych.

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy