Polska Strefa Inwestycji – zagadnienia teorii i praktyki. Zmiany od 1.01.2022 r.

Data wydarzenia: 17/03/2022 10:00 - 12:00

Polska Strefa Inwestycji – zagadnienia teorii i praktyki. Zmiany od 1.01.2022 r.

17 marca 2022 r. godz. od 10.00 do 12.00

Tematem webinarium będzie omówienie ulgi na nowe inwestycje, która została zmieniona z dniem 1 stycznia 2022 r. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie nowa mapa pomocy oraz kryteria ubiegania się o ulgę. Dodatkowo poruszone zostaną zagadnienia praktyczne, które ukształtowały się w ostatnim czasie wraz z przedstawieniem interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądowych w wybranych kwestiach.

Agenda spotkania:

1. Warunki skorzystania z zwolnienia:
a) Zmiany w rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej,
b) Kryteria ilościowe,
c) Kryteria jakościowe.
2. Zasady prowadzenia działalności wyodrębnienie:
a) Działalności strefowej,
b) Działalności niestrefowej.
3. Koszty kwalifikowane:
a) Podstawowe zasady – kasowa czy memoriałowa,
b) Ewidencja,
c) Zaliczki i przedpłaty.
4. Praktyka organów interpretacyjnych:
a) Interpretacje indywidualne,
b) Wyroki sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Dominika Ramírez-Wołkiewicz – Tax Partner

Radca prawny (nr wpisu WA-9807), licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10092). 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym.
Dominika jest ekspertem w zakresie opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowego wsparcia podatkowego podmiotów z branży finansowej, nowych technologii oraz FMCG, w ramach wdrażania ulg podatkowych, projektów planowania podatkowego, restrukturyzacji spółek w ramach grup kapitałowych, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadza liczne przeglądy podatkowe (obejmujące swoim zakresem CIT, VAT, PCC, obowiązki płatnika PIT, ogólne i tematyczne), uczestniczy w wielu projektach due diligence, wspiera klientów podczas postępowań podatkowych oraz sądowych. Prowadząca i współprowadząca licznych szkoleń i konferencji o tematyce podatkowej. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej kancelarii prawnej i audytorskiej, od 2004 roku do 2014 roku pracowała w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.
Dominika jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Monika Michalak – Senior Tax Consultant

Doktor nauk prawnych. Monika specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. Podczas swojej kariery zawodowej Monika zajmowała się bieżącym doradztwem podatkowym dla małych, średnich i dużych firm obejmującym swym zakresem podatek VAT, CIT – w tym WHT, PIT oraz podatki i opłaty lokalne. Uczestniczyła również w szeregu projektów obejmujących m.in.: wsparcie podczas wdrażania nowych rozwiązań wynikających z nowelizacji przepisów podatkowych oraz aktualizacji procedur podatkowych. Monika ma doświadczenie w zakresie wdrażania ulg podatkowych, w szczególności ulgi IP Box. Przed dołączeniem do zespołu Arena Tax, Monika zdobywała doświadczenie zawodowe w polskich i międzynarodowych spółkach doradztwa podatkowego, Krajowej Informacji Podatkowej (obecnie Skarbowej) i jednym z polskich banków. Uczestniczyła również w grupie ds. zasad współpracy z podatnikiem objętych Programem Współdziałania, tworząc wzór umowy o współdziałanie. Monika ukończyła studia prawnicze oraz studia doktoranckie w obszarze nauk prawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

 

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia: Brak kategorii

Partnerzy