Poradnik dla inwestora – Proces inwestycyjny a prawo ochrony środowiska

Data wydarzenia: 20/05/2021 10:00 - 12:00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z kancelarią Ekologus Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne webinarium: Poradnik dla inwestora – Proces inwestycyjny a prawo ochrony środowiska.

Spotkanie odbędzie się 20 maja br. o godzinie 10:00.

Agenda:

– Co Inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej – uwarunkowania wynikające ze specyfikacji inwestycji.
– Schemat prowadzenia procedury postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
– Praktyczne aspekty procedur ooś – wskazówki, dobre praktyki.
– Najczęstsze błędy lub braki merytoryczne w dokumentacjach.

 

Spotkanie poprowadzi dla Państwa:

mgr inż. Anna Buchta – Prezes Zarządu Ekologus Sp. z o.o., Inżynier Ochrony Środowiska

Posiada ponad 30 lat doświadczenia w prowadzeniu i ciągłym rozwoju własnej firmy, kontaktach z partnerami krajowymi i zagranicznymi, koordynacji prac różnych zespołów (ekspertów ds. ochrony środowiska, szkoleń, marketingu i sprzedaży), consultingu i przeglądach zakładów w zakresie spełniania wymagań przepisów ochrony środowiska. Jest ekspertem w prowadzeniu procesów rekultywacji i remediacji, a także badań środowiska gruntowo-wodnego. Uczestniczyła i nadzorowała ponad 250 projektów związanych z oczyszczaniem gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, nadzorowała stronę prawną działań i prowadzenie uzgodnień z odpowiednimi organami. Przeprowadza ocenę stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych i wskazuje Inwestorom dalsze działania na etapie planowania nowych inwestycji. Od 1994 roku otworzyła i koordynuje dział szkoleń w firmie Ekologus Sp. z o.o. Przeprowadziła ponad 150 szkoleń otwartych dla administracji i przedstawicieli zakładów pracy w zakresie różnych aspektów ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz szkoleń interpersonalnych dla kadry zarządzającej i pracowników.

REJESTRACJA

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy