Prawne aspekty zwalniania – praktyczne wskazówki dla pracodawcy  rozstającego się z pracownikiem

Data wydarzenia: 25/09/2020 10:00 - 12:00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, oraz kancelarią JDP Drapała & Partners Sp.K , zaprasza państwa na bezpłatne webinarium:

Prawne aspekty zwalniania – praktyczne wskazówki dla pracodawcy  rozstającego się z pracownikiem”, które odbędzie się 25 września 2020 r. w godz. 10:00 do 12:00.

Webinar poprowadzą eksperci z kancelarii JDP Drapała & Partners:

 • Barbara Kaczała – Radca Prawny w Zespole Transakcji, Associate;
 • Magdalena Bartnik -Associate w Zespole Transakcji;
 • Magdalenia Zasiewska – Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy kadrę kierowniczą, działy HR i prawników wewnętrznych.

Ostatnie trzy miesiące wymogły na wielu przedsiębiorcach konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych. Niepewność kolejnych miesięcy wzmaga tę potrzebę. Stawia to wielu pracodawców przed wyzwaniem dotyczącym restrukturyzacji także w obszarze zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę ilość obowiązujących obecnie regulacji w obszarze prawa pracy (w tym „tarcze antykryzysowe”), w naszym webinarze podsumujemy najważniejsze aspekty prawne dotyczące redukcji zatrudnienia.

Odpowiemy na następujące pytania:

 • Czy i kiedy można zredukować zatrudnienie z powodu finansowych trudności pracodawcy?
 • Co to jest likwidacja stanowiska pracy i kryteria doboru do zwolnienia?
 • W jakiej formie złożyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę i jakich terminów trzeba przestrzegać?
 • Czy można zwolnić pracownika za absencję chorobową?
 • Jak uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę?
 • Kiedy stosować procedurę zwolnień grupowych?
 • Kiedy konieczne jest wypłacenie odprawy?
 • Jaka jest odpowiedzialność pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę?
 • W jaki sposób organizacja związkowa uczestniczy w procesie zwalniania pracownika?
 • Jak należy podatkowo potraktować świadczenia wypłacane pracownikom w związku z zakończeniem stosunku pracy?

Agenda:

 1. Podstawy prawne redukcji zatrudnienia – kodeks pracy a aktualne regulacje antykryzysowe COVID-19,
 2. Formy zakończenia współpracy z pracownikiem
 3. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę:
  • przyczyny – absencja chorobowa, „dublowanie się” stanowisk, nienależyte wykonywanie obowiązków (nieefektywność), utrata zaufania do pracownika
  • terminy i tryb wypowiadania umów o pracę
  • konsekwencje odwołania się pracownika od wypowiedzenia – jak powinien zabezpieczyć się pracodawca
 4. Zmiana warunków pracy i płacy
 5. Ochrona przed zwolnieniem
 6. Zwolnienia grupowe
 7. Rozwiązywanie umów cywilnoprawnych
 8. Rola związków zawodowych oraz przedstawicieli pracowników w procesie zwolnienia
 9. Opodatkowanie i oskładkowanie odpraw , odszkodowań, świadczeń urlopowych
 10. Pytania i odpowiedzi

Udział w webinarium jest bezpłatny.

REJESTRACJA

Kancelaria JDP – doradza klientom od ponad 15 lat. Doradza zarówno w skomplikowanych transakcjach handlowych, jak i w bieżącej działalności średnich i dużych przedsiębiorstw. Kancelaria doradza także w transakcjach M&A i Joint-Venture. Istotną część doradztwa stanowi reprezentacja w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Klienci cenią również kancelarię za doradztwo podatkowe i z zakresu prawa pracy. Zgodnie z deklaracją, kancelaria jest zorientowani pro-biznesowo i stara się szukać praktycznych rozwiązań dla swoich klientów.

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy