Przyszłość cen transferowych w obliczu pandemii COVID-19

Data wydarzenia: 16/04/2020 10:00 - 11:00

Obecny czas stanowi wiele wyzwań w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Część komentatorów mówi o kryzysie porównywalnym z Wielką Recesją. Chcielibyśmy wierzyć, że tak nie będzie, że fundamenty gospodarki, która płynnie rozwijała się przez ostatnie kilka lat okażą się wystarczająco silne i po krótkotrwałym załamaniu wrócimy na ścieżkę rozwoju. Bardzo prawdopodobne jest, że pandemia COVID-19 spowoduje drastyczną zmianę otoczenia gospodarczego w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.

Brak opisu obrazka

Podczas poprzedniego webcastu rozmawialiśmy z Państwem o tym, że transakcje z podmiotami powiązanymi są istotnym elementem gospodarki. Wspominaliśmy o tym, że zmiany w otoczeniu gospodarczym wymuszą modyfikację istniejących modeli cen transferowych, naszego podejścia do analizy funkcji, ryzyk i aktywów, przekładając się na zmiany nawet samej koncepcji porównywalności w analizach ekonomicznych.

Chcielibyśmy kontynuować tę dyskusję, tym razem koncentrując się na wybranych zagadnieniach i przykładach.

Zarejestruj się

Agenda

  1.     Co będzie kształtować patrzenie na ceny transferowe przez kilka kolejnych lat?
    Większość przedsiębiorców w Polsce zarządza ryzykiem cen transferowych poprzez przygotowanie dokumentacji podatkowej. Jednak w obecnym czasie, ta strategia, chociaż konieczna, jako strategia ex-post powinna być poprzedzona przeanalizowaniem ex-ante tego kto, gdzie i jak w czasie kryzysu podejmuje decyzje strategiczne;
  2.     Jak – w świetle nowych przepisów o cenach transferowych – rozumiemy „pełnienie” funkcji strategicznych oraz to, czym naprawdę jest zysk nierutynowy;
  3.     Przykłady realizacji różnych scenariuszy ryzyka i ich wpływu na poziom dochodowości;
  4.     Długookresowa spójność modeli cen transferowych i dokumentacji podatkowej.

Dobre rozumienie zasad rządzących analizą cen transferowych w kryzysie przesądzi o bezpieczeństwie Państwa i zarządów Państwa firm. Wpłynie też na przygotowanie do zarządzania przez Państwo kontroli podatkowych w dobie kryzysu.

Do kogo skierowany jest Webcast?

Webcast jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za ceny transferowe i rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Zachęcamy Państwa do zadawania pytań poprzez formularz. Na zadane pytania postaramy się odpowiedzieć podczas webcastu. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w której się wszyscy znajdujemy nie należy do komfortowych, dlatego chcemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą.
> Zadaj pytanie przed webcastem.

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy