Raportowanie schematów podatkowych (MDR). Zasady raportowania, obowiązki formalne, doświadczenia i praktyka

Data wydarzenia: 22/06/2022 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,

firma Deloitte wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK zaprasza na bezpłatny cykl webinarów pn.:

Vademecum przedsiębiorcy 2022

 

Nowe obowiązki prawne w działalności spółek i wybrane aspekty odpowiedzialności osobistej.
W ramach cyklu odbędzie się pięć spotkań, podczas których eksperci Deloitte omówią dla Państwa wybrane zagadnienia:
1. Zatory płatnicze – regulacje prawne, obowiązki formalne, aktualna praktyka kontroli UOKiK
2. Najnowsze trendy w kontrolach przeprowadzanych przez organy podatkowe oraz odpowiedzialność karna skarbowa w praktyce działania przedsiębiorstw w SSE
3. Regulacje UE o ochronie sygnalistów a nowe obowiązki przedsiębiorców – obowiązki wynikające z dyrektywy UE nałożone na Państwa Członkowskie, założenia systemu wdrażającego te regulacje w Polsce
4. Odpowiedzialność członków zarządu za rozliczenia podatkowe Spółki. Wymogi w zakresie publikacji raportu o realizowanej strategii podatkowej
5. MDR –  zasady raportowania, obowiązki formalne, doświadczenia i praktyka

Zapraszamy na ostatnie webinarium w/w cyklu, pn.:

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Zasady raportowania, obowiązki formalne, doświadczenia i praktyka

22 czerwca 2022 r. w godzinach 10:00 – 12:00

 

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – wyzwania dla podatników

Regulacje MDR (Mandatory Disclosure Rules) nałożyły kolejny obowiązek sprawozdawczy na polskich podatników. Pomimo, że przepisy te weszły w życie ponad trzy i pół roku temu, ich interpretacja oraz praktyczne stosowanie przez podatników nadal powoduje wiele trudności.

Z naszych obserwacji wynika, że ciężar identyfikacji i raportowania schematów podatkowych u wielu podatników został przerzucony głównie na działy podatkowe i księgowe. Wynika to z przyjętego uproszczenia polegającego na uznaniu, że schematy podatkowe dotyczą wyłącznie zdarzeń, które nakierowane są na uzyskanie korzyści podatkowej. Podkreślić jednak należy, że w Polsce ustawodawca rozszerzył obowiązek raportowania również na niektóre zdarzenia, które nie mają „podłoża” podatkowego i zmierzają do osiągnięcia celów biznesowych przez uczestników życia gospodarczego.

W związku z powyższym, w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązku raportowania schematów podatkowych niezbędne jest wdrożenie rozwiązań, które usprawnią przepływ informacji w spółce pomiędzy poszczególnymi działami, w których mogą wystąpić schematy podatkowe, a osobami odpowiedzialnymi za ich weryfikację i raportowanie.

Trudności techniczne w przygotowaniu informacji MDR w połączeniu z groźbą wielomilionowych kar, wymuszają także doskonałe przygotowanie osób, które odpowiadają za właściwą identyfikację i raportowanie zdarzeń podlegających obowiązkowi.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar, w trakcie którego eksperci Deloitte szczegółowo omówią zagadnienia dotyczące identyfikacji i raportowania schematów podatkowych, a także podsumują swoje dotychczasowe doświadczenia w zakresie stosowania przepisów MDR.

Agenda spotkania:
1. Wprowadzenie (informacje wstępne, kary związane z przepisami MDR);
2. Zasady raportowania (kategorie podmiotów na gruncie MDR, identyfikacja schematów podatkowych, rodzaje schematów podatkowych, sposób raportowania schematów podatkowych);
3. Obowiązki formalne (mechanizm raportowania MDR);
4. Doświadczenie i praktyka (przykłady schematów podatkowych, MDR a interpretacje indywidualne).

Do kogo skierowany jest webinar?:

Spotkanie jest skierowane głównie do specjalistów ds. podatków, zajmujących się także obowiązkami i zagadnieniami MDR, członków zarządu oraz dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych, czy też innych osób, które odpowiadają za przekazywanie informacji o schematach podatkowych w spółkach.

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

Karolina Kruś
Karolina zajmuje stanowisko Partner Associate w dziale doradztwa podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte. Jest absolwentką Ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Karolina pracuje w zespole do spraw fuzji i przejęć. Dodatkowo zajmuje się transakcjami międzynarodowymi ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacji grup kapitałowych.

Kontakt:
Profil eksperta na stronie www Deloitte: https://www2.deloitte.com/pl/pl/profiles/kkrus.html

 

Brak opisu obrazka

Adam Koronkiewicz
Adam jest Starszym Konsultantem w wrocławskim biurze Deloitte. Posiada kilkuletnie doświadczenie w branży doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu przepisów MDR. Adam ukończył Uniwersytet Wrocławski zdobywając tytuł magistra na kierunkach Prawo i Ekonomia.

Kontakt:

 

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy