Skorzystaj z decyzji o wsparciu oraz zezwolenia strefowego i efektywnie rozlicz otrzymany kredyt podatkowy. Perspektywa zwolnień podatkowych po 2022.

Data wydarzenia: 08/06/2021 10:00 - 13:30

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z firmą doradczą OLESIŃSKI i WSPÓLNICY zaprasza na bezpłatne webinarium: Skorzystaj z decyzji o wsparciu oraz zezwolenia strefowego i efektywnie rozlicz otrzymany kredyt podatkowy. Perspektywa zwolnień podatkowych po 2022.

Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2021 r. od 10:00 do 13:30.

 

10:00 – 10:50   Blok pierwszy – Pomoc publiczna po 2022

 1. Nowa mapa pomocy regionalnej od stycznia 2022:
  • Wielkopolska, Dolnośląskie całkowicie nowe zasady dla dużych przedsiębiorstw,
  • zasady pomocy publicznej na Opolszczyźnie;
 2. Polska Strefa Inwestycji: zmiany kryteriów zrównoważonego rozwoju;
 3. Poluzowane zasady ubiegania się o grant rządowy tylko do końca 2021;
 4. Pillar 2 – wpływ na opodatkowanie grup kapitałowych, czy stracą na tym polscy przedsiębiorcy?
 5. O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy działający na terenie WSSE przygotowując strategię podatkową.

10:50 – 11:00   Przerwa

11:00 – 13:00   Blok drugi – Korzystanie z zezwolenia strefowego / decyzji o wsparciu

 1. Ustalanie podstawy opodatkowania;
 2. Wydzielenie działalności strefowej, działalność pomocnicza;
 3. Ewidencja kosztów i przychodów spółki strefowej;
 4. Zasady kalkulacji limitu pomocy publicznej –zagadnienia praktyczne:
  • łączenie limitów,
  • kumulowanie pomocy z różnych źródeł,
  • dyskontowanie;
 5. Podstawowe zasady korzystania z ulgi podatkowej.

13:00 – 13:30   Sesja Q&A

Spotkanie poprowadzą:

Magdalena Tyrakowska-Szymczak – Partner, Adwokat, Olesiński i Wspólnicy

Specjalizuje się w pomocy publicznej. Obsługiwała strategiczne z punktu widzenia Polski, jak i Komisji Europejskiej inwestycje w Polsce, biorąc czynny udział w uzyskaniu pakietów pomocy publicznej (cash grant, SSE, decyzje o wsparciu, zwolnienie w podatku od nieruchomości, umowy o dofinansowanie) dla kilkudziesięciu przedsiębiorców. W obszarze IR kreuje politykę standardów raportowania na gruncie MAR. Partycypowała w wielopoziomowych projektach akwizycji podmiotów giełdowych, subskrypcji prywatnych, emisji obligacji, opcji delistingu czy squeeze out. Odpowiada za kreowanie polityki wynagrodzeń u wielu emitentów, posiada doświadczenie tak w doradztwie koncepcyjnym, jak i prawno-podatkowym wdrożeniu zróżnicowanych form programów motywacyjnych (emisja warrantów subskrypcyjnych, opcji na akcje, buy-back, pochodne instrumenty finansowe, opcje oparte o kapitał docelowy czy użytkowanie praw majątkowych). Z sukcesem prowadzi litigation podatkowe, reprezentując Klientów (zarówno osoby prywatne jak i korporacje) w toku postępowań celno-skarbowych, postępowań podatkowych oraz administracyjnych. Prelegent i uczestnik wielu konferencji, w tym organizowanych przy współudziale Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (Grupa PFR). Autor specjalistycznych publikacji, w tym naukowych. Zarządza pracą kilkunastoosobowego Zespołu specjalistów. Biegle włada językiem niemieckim, posługuje się także językiem angielskim.

 

Jacek Łuczyński – Manager w Dziale Podatkowym, Olesiński i Wspólnicy

Specjalizuje się w doradztwie prawno – podatkowym związanym z pomocą publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych/Polskiej Strefie Inwestycji oraz w formie zwolnień z podatku od nieruchomości. W ramach praktyki doradczej koncentruje się na strategicznym planowaniu optymalnego i bezpiecznego korzystania ze środków pomocowych, w tym na zabezpieczeniu łączenia pomocy publicznej w różnych formach (dotacje krajowe i unijne, zwolnienia podatkowe, pożyczki preferencyjne). Brał udział we wdrożeniu polskich regulacji dotyczących zasad finansowania ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI). Przeprowadza wewnętrzne audyty rozliczeń pomocy publicznej i podatkowych w SSE/PSI, ulgi B+R oraz IP Box. Kieruje wewnętrznymi audytami realizacji finansowej i rzeczowej projektów współfinansowanych ze środków publicznych pod kątem zgodności z przepisami o pomocy publicznej i finansów publicznych. Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zwrotu środków publicznych, w tym z funduszy strukturalnych (przed NCBiR / PARP).

 

Anna Hadasik –  Senior Associate, Radca prawny, Olesiński i Wspólnicy

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pomocy publicznej. Z powodzeniem doradza średnim i dużym przedsiębiorcom należącym do międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie pozyskiwania dostępnych środków pomocowych. Kompleksowo wspiera również inwestorów na późniejszych etapach korzystania i rozliczania pomocy publicznej. Brała udział w wielu postępowaniach skutkujących uzyskaniem przez reprezentowanych przedsiębiorców pomocy publicznej, w tym przede w zakresie ubiegania się o zezwolenia strefowe oraz decyzje o wsparciu, a także w postępowaniach mających na celu zwolnienie inwestorów z podatku od nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności kompleksowe doradztwo w projektach związanych z wprowadzaniem na rynek polski inwestorów z kapitałem zagranicznym, głównie z branży automotive oraz coraz bardziej popularnego sektora e-motive. Zajmuje się także wsparciem przedsiębiorców na późniejszych etapach ich działalności, w tym w zakresie prawa pracy oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim.

REJESTRACJA

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy