SSE i JDP. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wpływ na proces inwestycyjny – webinar

Data wydarzenia: 14/04/2023 10:00 - 11:30

Szanowni Państwo,

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wraz z Kancelarią JDP zaprasza na bezpłatny webinar pt. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wpływ na proces inwestycyjny, który odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00

Zaproszenie kierujemy do członków zarządu, project managerów oraz wszystkich osób uczestniczących oraz interesujących się procesem budowlanym w Polsce.

Agenda:

  1. Wprowadzenie: przebieg procesu inwestycyjnego w Polsce
  2. Uwarunkowania planistyczne a przygotowanie inwestycji
  3. Plan ogólny gminy a MPZP i WZ – relacja po zmianach
  4. Udział inwestora w procedurze planistycznej. Ograniczenia i możliwości. Zintegrowany Plan Inwestycyjny
  5. Nowelizacja – wyzwania po zmianach
  6. Rejestr Urbanistyczny – nowa baza danych
  7. Dyskusja w formie Q&A

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Michał Urbański

Adwokat w Zespole Nieruchomości, ekspert w doradztwie prawnym w ramach obrotu nieruchomościami, w tym umów najmu, prawa budowlanego, prawa administracyjnego, projektów joint venture i transakcji finansowania. Doradza zagranicznym i krajowym podmiotom w przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich etapów transakcji nieruchomościowych, począwszy od ich planowania, poprzez przygotowanie, sporządzenie niezbędnej dokumentacji, negocjacje z kontrahentami aż do podpisania dokumentów i przeprowadzenia ewentualnych dalszych czynności. Zajmuje się także doradztwem prawnym w zakresie bieżącego zarządzania portfelami nieruchomości, a także restrukturyzacją grup kapitałowych oraz ich zadłużenia, zarówno po stronie kredytobiorców jak i kredytodawców. Doradza głównie klientom z branży nieruchomości oraz podmiotom zajmującym się inną działalnością (w szczególności produkcyjną) w sprawach dotyczących nieruchomości.

Dominik Grzegorzewski

Associate w Zespole Nieruchomości. W swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach dotyczących prawa nieruchomości, OZE oraz prawa spółek. Wspiera klientów na każdym etapie transakcji związanych z nabyciem nieruchomości (asset deal i share deal), umowami najmu (biura, magazyny, BTS) oraz w negocjacjach. Przygotowuje raporty due diligence nieruchomości oraz opracowuje kompletną dokumentację transakcyjną. Doradza również we wszelkich zagadnieniach dotyczących nieruchomości z zakresu prawa budowlanego, obrotu nieruchomościami rolnymi, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju projektów OZE. Reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami w sprawach dotyczących nieruchomości.

 

Kancelaria JDP

Jesteśmy ekspercką, niezależną kancelarią prawną zorientowaną na osiąganie celów biznesowych naszych klientów.

Łączymy dogłębną wiedzę z praktycznym doświadczeniem i zaangażowaniem, świadcząc usługi prawne najlepszej jakości. Specjalizujemy się w zastępstwie procesowym i doradztwie prawnym dla wybranych branż. Wiele wygranych przez nas spraw zakończyło się precedensowymi orzeczeniami mającymi realny wpływ na gospodarkę.

Oferujemy doradztwo prawne najwyższej jakości dedykowane wybranym branżom. Pracujemy w szczególności dla firm z sektorów: finansowego, nowoczesnych technologii, produkcji, infrastruktury, transportu, usług profesjonalnych.

 

Zarejestruj się klikając w grafikę:

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia: Brak kategorii

Partnerzy