Strategia podatkowa

Data wydarzenia: 16/12/2021 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,

Sendero Tax & Legal wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK przygotowało dla Państwa cykl wydarzeń poświęconych Compliance pn. :

 

Procedury i inne „zbędne” rzeczy – Compliance dla ludzi”

 

Będziemy spotykali się z Państwem co 2 lub co 3 tygodnie i omówimy wybrane zagadnienia dotyczące prawa i podatków. Chcemy podzielić się naszą wiedzą z wybranych zakresów. Chcemy też oswoić Państwa z tym obcym pojęciem.

O Compliance chcemy porozmawiać ludzkim językiem. Przede wszystkim będziemy skupiali się na Państwu – uczestnikach naszych spotkań. Liczymy na to, że wspólnie z Państwem stworzymy miejsce do wymiany doświadczeń. Poznanie Państwa perspektywy jest dla nas bardzo ważne – tylko w ten sposób jesteśmy w stanie Państwu pomóc w rozwiązaniu istniejących problemów.

Niemniej ważne jest dla nas to, by upraszczać komunikację, którą Państwa przedsiębiorstwa kierują do pracowników. By procedury w firmie działały, to muszą być zrozumiałe i łatwe w stosowaniu. Pokażemy Państwu, jak odpowiednio zaprojektować wewnętrzne polityki i procesy.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie:

Strategia podatkowa”

które odbędzie się  16 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00.

 

Zapraszamy na trzecie wydarzenie z cyklu o Compliance. Z uczestnikami webinaru porozmawiamy o nowym obowiązku dla dużych przedsiębiorców, którym jest opracowanie, spisanie i podanie do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej realizowanej w poprzednim roku podatkowym. Dokument ten powinien opisywać m.in. stosowane procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków związanych z podatkami, informacje o planowanych lub realizowanych działaniach restrukturyzacyjnych oraz o istotnych kwotowo transakcjach z podmiotami powiązanymi. Za niewywiązanie się z nowego obowiązku podatnikom grożą wysokie kary finansowe, a do końca roku pozostało niewiele czasu.

Co to jest strategia podatkowa? Czym się kierować przygotowując informację o jej realizacji? Jakie elementy dokument ten powinien zawierać? Kiedy i w jaki sposób należy go opublikować? Jakie działania należy podjąć by został on przygotowany na czas? To tylko niektóre pytania, na które odpowiemy podczas webinaru. Czasu na przygotowanie strategii pozostało niewiele, zachęcamy więc do podjęcia działań gwarantujących terminową publikację informacji.

AGENDA

Jaka jest geneza i uzasadnienie wprowadzenia obowiązku publikowania informacji realizowanej o strategii podatkowej?
Kogo dotyczy nowy obowiązek?
Czy niewypełnienie ww. obowiązku w terminie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami?
Kiedy i za jaki okres należy po raz pierwszy wypełnić ww. obowiązek?
Co to jest strategia podatkowa?
Jakie elementy powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej?
Czy wypełnienie ww. obowiązku wymaga posiadania wewnętrznych polityk/procedur dot. kwestii podatkowych lub wdrożenia Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego?
Jak w praktyce podejść do realizacji ww. obowiązku?

 

Nasz ekspert:

 

Michał Wykurz

Doradca podatkowy specjalizujący się w obszarze podatku VAT i w podatkowym Compliance. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. doradztwo z zakresu MDR dla największych podmiotów z polski południowo-zachodniej, wsparcie jednej z największych PGK w staraniu o uczestnictwo w prestiżowym Programie Współdziałania z KAS oraz przygotowywanie strategii podatkowych i sprawozdań z ich realizacji, a także innych wewnętrznych dokumentów związanych z realizacją funkcji podatkowej lub zarządzeniem ryzykiem podatkowym.
W 2021 r. w ramach Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego publikowanego przez dziennik Rzeczpospolita Michał Wykurz został uznany za rekomendowanego doradcę podatkowego w zakresie Compliance.

 

LINK DO REJESTRACJI:

 

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/strategia-podatkowa/register?_ga=2.16468722.576592116.1638772991-1816579327.1585910442

 

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy