SZKOLENIE ONLINE INCOTERMS 2020

Data wydarzenia: 09/06/2021 08:30 - 15:30

Jesteś menedżerem, specjalistą, handlowcem lub po prostu interesuje cię tematyka handlu zagranicznego? Zaczynamy cykl szkoleń online „Incoterms 2020 – najnowsza wersja. Jak ją rozumieć, stosować i nie popełniać błędów”.

Wydarzenie ma charakter jednodniowy i odbędzie się 9 czerwca 2021 r.
Po szkoleniu będziesz potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli Ci to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Zasadnicze cele szkolenia Incoterms®:

• przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie
kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania,
• analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru pomiędzy sprzedającym i kupującym.

Metodologia: wykład online „na żywo”, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms. W trakcie szkolenia, sumarycznie, około jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi – wszystko na platformie Zoom.

Trener: Jarosław Hermanowski − ekspert w zakresie Incoterms i kontraktacji eksportowej. Jedyny w Polsce trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Niezależny konsultant, trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach kontraktów w handlu zagranicznym. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Autor licznych publikacji z zakresu handlu zagranicznego m.in. oficjalnego tłumaczenia publikacji Incoterms® 2010 oraz Incoterms® 2020.

Materiały szkoleniowe: autorskie materiały szkoleniowe, w tym prezentacja wraz z częścią warsztatową (zestaw pytań
do rozwiązywania wspólnie z wykładowcą).

Program szkolenia Incoterms®:

1. Wprowadzenie:
• Jak powstają reguły Incoterms?
• Incoterms® 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko).
2. Nowości i różnice w Incoterms®2020:
• Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru,
• Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą,
• Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów,
• Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5),
• Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA,
• Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C),
• Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU,
• Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP,
• Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6),
• Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
3. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym
4. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms®2020:
• brak informacji o wersji Incoterms,
• negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy,
• błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym,
• możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
5. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms®2020
6. Incoterms®2020 a umowa spedycji i umowa przewozu
7. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms®2020
8. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

Szkolenie realizowane będzie na platformie Zoom.

FORMULARZ ONLINE

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy