Webinar: Zasady udzielania pomocy regionalnej od 2022 r.

Data wydarzenia: 11/01/2022 10:00 - 12:30

Webinar: Zasady udzielania pomocy regionalnej od 2022 r.

11 stycznia 2022 r., godz. 10:00

Korzystanie z ulgi inwestycyjnej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE wymaga obecnie szerokiego spojrzenia z wielu perspektyw. Wynika to z wielu czynników wpływających na zasady korzystania z tej ulgi, z których w szczególności należy wymienić:

  • wprowadzenie nowej mapy pomocy regionalnej, dla której 2022 r. będzie pierwszym rokiem obowiązywania,
  • wprowadzenie zmian zasad unijnych, które pokrywają się z istotnymi zmianami przepisów krajowych wymuszonymi przez pandemię COVID-19 oraz chęć dodatkowego wsparcia inwestycji w Polsce,
  • rosnącą liczbę interpretacji podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych dot. PSI, które dają coraz większą wiedzę praktyczną na temat funkcjonowania tego instrumentu,
  • zmiany zaproponowanych w ramach „Polskiego Ładu”, które w istotny sposób mogą wpłynąć na sposób rozliczenia ulgi w ramach PSI.

Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego eksperci Deloitte omówią dla Państwa powyższe kwestie oraz ich wpływ na zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Agenda spotkania:

  1. Nowelizacja przepisów Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), wraz ze wskazaniem wpływu nowelizacji na możliwość wydawania decyzji o wsparciu (DoW).
  2. Nowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027, w tym nowa mapa pomocy regionalnej.
  3. Możliwość kumulacji pomocy na inwestycje, otrzymanej w ramach PSI oraz innych instrumentów pomocowych.
  4. Przeniesienie (relokacja) działalności na terenie EOG, a udzielona pomoc publiczna – jak traktować przepisy, które weszły w życie w lipcu 2020 r.?
  5. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz trendy interpretacyjne organów podatkowych PSI i SSE, wraz z próbą oceny wpływu na praktykę zmian proponowanych w ramach „Polskiego Ładu”.

Do kogo skierowane jest webinar?:

Spotkanie skierowane jest głównie do prezesów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, a także szefów i pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych oraz działów rozwoju, innowacji i inwestycji w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji/SSE.

Prowadzący:

Brak opisu obrazkaKarolina Kruś
Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Karolina jest Dyrektorem w dziale Doradztwa Podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte. Jest absolwentką Ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz licencjonowanym doradcą podatkowym. Zdobyła doświadczenie zawodowe pracując w międzynarodowych firmach doradczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Karolina pracuje w zespole do spraw podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo zajmuje się transakcjami międzynarodowymi ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacji grup kapitałowych.

 

 

Brak opisu obrazkaMarta Jackowska
Starszy Konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Marta jest Starszym Konsultantem w dziale Doradztwa Podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte.

Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, a także w problematyce związanej z ulgami i zachętami podatkowymi. Marta ma doświadczenie w realizacji projektów związanych z efektywnym wykorzystaniem ulgi badawczo-rozwojowej w podatku dochodowym od osób prawnych, rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców operujących w specjalnych strefach ekonomicznych, a także rozliczeniami w podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia: Brak kategorii

Partnerzy