Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna

Data wydarzenia: 08/12/2021

Szanowni Państwo,

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna”, która odbędzie się 8 grudnia br. w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

 

Wprowadzane przez Dyrektywę zmiany w prawodawstwie krajowym mają być sposobem na uniknięcie bankructwa i utraty majątku prywatnego, a w przypadku konieczności likwidacji firmy na przeprowadzenie procesu w sposób możliwie sprawny, szybki i jak najmniej bolesny dla przedsiębiorcy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2019/1023, nazywana Dyrektywą Drugiej Szansy musi zostać wdrożona przez państwa członkowskie nie później niż do 17 lipca 2022 roku. Jednak już teraz w ramach obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego wiele rozwiązań Dyrektywy, wspierających firmy w kryzysie jest dostępnych dla polskich przedsiębiorców.

 

Program wydarzenia będzie poświęcony zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, pomocy przedsiębiorstwom w przejściowych trudnościach oraz wsparciu ponownego podejmowania działalności gospodarczej. Eksperci i praktycy przedstawią spójne rozwiązania prawne i instytucjonalne dla realnej pomocy przedsiębiorstwom w kryzysie i zapobieżenia przedwczesnej upadłości czy likwidacji.

Celem konferencji jest także poprawa świadomości przedsiębiorców co do spektrum metod pomocy oraz promowanie wsparcia nie tylko w ujęciu finansowym, ale również psychologicznym i społecznym. Warto wiedzieć, że zapisy Dyrektywy restrukturyzacyjnej otwierają przed przedsiębiorcą możliwość otrzymania tzw. drugiej szansy na prowadzenie działalności gospodarczej przy możliwie maksymalnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli.

Wydarzenie stanie się forum, podczas którego spotkają się organizatorzy pomocy, jak choćby legislatorzy czy organizacje rządowe oraz jej potencjalni beneficjenci – przedsiębiorcy.

 

Konferencja odbywa się w formie hybrydowej, rejestracja do udziału w formie stacjonarnej oraz on-line odbywa się na stronie internetowej wydarzenia: www.parp.gov.pl/konferencjarestrukturyzacja

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy