WSSE i Sendero Tax & Legal. ABC UMÓW GOSPODARCZYCH. „Dyscyplinowanie” kontrahenta, czyli kary umowne i odpowiedzialność w umowach – webinar

Data wydarzenia: 25/04/2023 10:00 - 11:30

Szanowni Państwo,

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z kancelarią Sendero Tax & Legal zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów ABC UMÓW GOSPODARCZYCH. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA DZIAŁÓW ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY.

 

Przed nami II spotkanie online pt. „Dyscyplinowanie” kontrahenta, czyli kary umowne i odpowiedzialność w umowach, które odbędzie się 25 kwietnia br. o godzinie 10:00.

 

Uczestnikom webinaru przybliżymy możliwości „dyscyplinowania” kontrahenta na wypadek  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Każdy pracownik działu zakupów / sprzedaży styka się na co dzień z koniecznością formułowania umów zabezpieczających interesy strony, w imieniu której działa. Każdemu zależy też na tym, aby umowa została wykonana i co do zasady zawierając umowę oczekujemy jej wykonania. Jednak umowę tworzy się na tzw. „złe czasy”, więc ważne jest, aby postanowienia umów zostały zapisane tak, aby w razie problemów umożliwić późniejsze dochodzenie od kontrahenta wykonania umowy lub odszkodowania. Błędne sformułowania umowy będą mieć ten skutek, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie otrzymamy oczekiwanego świadczenia. Dlatego w sposób możliwie prosty i przystępny (posługując się przykładami) postaramy się wyjaśnić, jak takich pułapek uniknąć.

Na webinar zapraszamy wszystkich „zakupowców” i „sprzedażowców”, ale także osoby z innych działów, które w swojej pracy odpowiadają za zawieranie i negocjowanie umów.

 

Agenda

  1. Jakie są ogólne zasady odpowiedzialności umownej?
  2. Czym się różni „opóźnienie” od „zwłoki”?
  3. Co to jest „kara umowna”? Jakie są jej funkcje?
  4. Miarkowanie kary umownej.
  5. Najważniejsze orzecznictwo sądowe dotyczące kary umownej.
  6. Przykłady konkretnych postanowień umownych dotyczących kary umownej.

 

Szkolenie poprowadzi dla Państwa:

Anna Wieczorek – Partner oraz radca prawny w Sendero Tax & Legal

Jest radcą prawnym z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Jest liderem praktyki obrotu nieruchomościami Sendero a także partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie prawa ochrony środowiska. Jej Klienci to przede wszystkim inwestorzy działający na rynku deweloperskim. Doradzała Klientom w wielu transakcjach związanych z dużymi inwestycjami nieruchomościowymi, w szczególności przy nabywaniu i zbywaniu kompleksów biurowych oraz nieruchomości mieszkaniowych, a także gruntów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje przemysłowe lub usługowe. Uczestniczyła także w procesach restrukturyzacyjnych i porządkujących wewnątrz grup kapitałowych oraz w transakcjach nabycia i przekształcenia przedsiębiorstw. Brała udział w procesach dzielenia oraz łączenia spółek.

Zarejestruj się klikając w grafikę:

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia: Brak kategorii

Partnerzy