Wybrane aspekty dotyczące zatrudniania osób fizycznych

Data wydarzenia: 07/12/2020 10:00 - 12:30

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z firmą doradczą DELOITTE zaprasza na bezpłatne webinarium:

Wybrane aspekty dotyczące zatrudniania osób fizycznych:

(a) Podróż służbowa czy oddelegowanie pracownika?

(b) Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów pracowników twórczych,

(c) Plany motywacyjne oparte na akcjach”

które odbędzie się 7 grudnia 2020 r. od 10:00 do 12:30.

 

W trakcie webinaru omówimy podstawowe różnice między podróżą służbową i oddelegowaniem z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych i w zakresie ZUS obu form wysyłania pracowników za granicę. Poruszymy także aspekty praktyczne wdrożenia i stosowania struktury wynagradzania opartej na 50% kosztach uzyskania przychodów dla pracowników twórczych wykonujących obowiązki w ramach określonych rodzajów działalności – także o wątpliwościach, które pozostały po wydaniu w tym zakresie interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów.

Wskażemy również jakie są warunki i wybrane praktyczne wątpliwości dotyczące opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez pracowników z planów motywacyjnych opartych na akcjach.

Agenda:

Podróż służbowa a A1, konsekwencje PIT/ZUS podróż służbowa vs oddelegowanie – omówienie różnic w konsekwencjach w PIT i ZUS pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem.
50% KUP – omówienie struktur wynagradzania opartych na przeniesieniu praw autorskich (czym jest utwór, na czym polega struktura, rodzaje działalności, które mogą korzystać z podwyższonych KUP, podstawowe zasady funkcjonowania struktury, itp.) oraz wytycznych wynikających z nowo wydanej interpretacji ogólnej MF w tym zakresie.
Plany motywacyjne – omówienie definicji programów motywacyjnych oraz zasad (oraz korzyści) wynikających z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT dotyczących przesunięcia momentu opodatkowania na moment zbycia akcji w przypadku programów motywacyjnych najczęściej występujących w spółkach.

LINK DO REJESTRACJI

Nasi eksperci:

Aneta Surmiak- Menedżer w dziale doradztwa podatkowego wrocławskiego biura Deloitte.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeniach społecznych i międzynarodowych aspektach podatkowych. Uczestniczyła w licznych przeglądach i innych projektach doradczych w zakresie PIT i ZUS u klientów z różnych branż. Posiada tytuł doradcy podatkowego oraz stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Kamila Dudzik – Tax Manager

Jest doradcą podatkowym (nr 13705) i Managerem w zespole Global Employer Services (GES) w Deloitte. Kamila jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz kierunku Międzynarodowe strategie podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na co dzień pracuje w katowickim biurze Deloitte. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze wsparciem pracodawców w obszarach takich jak: międzynarodowa mobilność pracowników, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne. Posiada w tym obszarze ponad 5-letnie doświadczenie. Ponadto ma duże doświadczenie w zakresie systemów wynagrodzeń, świadczeń pozapłacowych, programów motywacyjnych, szeroko pojętego HR i audytów płacowych.

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy