Zaproszenie – Jak się przygotować do aplikowania o dotacje na badania i rozwój? Na przykładzie działania 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – webinar

Data wydarzenia: 01/02/2024 - 02/02/2024 10:00 - 11:00

Szanowni Państwo,

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z PwC  zaprasza na webinarium Jak się przygotować do aplikowania o dotacje na badania i rozwój? Na przykładzie działania 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, które odbędzie się 1 lutego 2024 r. w godzinach 10:00 – 11:00.

 

OPIS WEBINARU

Dotacje na działalność badawczo-rozwojową stanowią bardzo atrakcyjne mechanizmy wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z uwagi na wysokie poziomy dofinansowania, które sięgają nawet do 80% poniesionych kosztów. Z tego powodu cieszą się one dużym zainteresowaniem podmiotów planujących działania zmierzające do opracowania nowych produktów, usług czy procesów. Podczas webinarium zespół PwC, na przykładzie działania 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw dedykowanego projektom na Dolnym Śląsku, opowie Państwu m.in.: jakie są podstawowe zasady aplikowania o dotacje B+R, jakie są elementy dokumentacji aplikacyjnej i wymagania stawiane w ramach wskazanego działania, jakie koszty podlegają dofinansowaniu, jak się przygotować do procesu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz co jest ważne dla jego skutecznego opracowania.

 

AGENDA

 

  1. Podstawowe definicje w dotacjach B+R i zasady aplikowania o wsparcie
  2. Koszty kwalifikowane
  3. Elementy dokumentacji aplikacyjnej i proces aplikowania
  4. Podstawowe zobowiązania beneficjenta
  5. Dobre praktyki

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Bartłomiej Witczak

Menedżer w Zespole Ulg i dotacji. Jako doradca w obszarze pomocy publicznej specjalizuje się w projektach inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, doradzając w zakresie pozyskiwania finansowania w formie ulg (ulga B+R i ulgi komplementarne, Polska Strefa Inwestycji), grantów i dotacji. Dotychczas uczestniczył w projektach dla wielu innowacyjnych przedsięwzięć z różnych sektorów i branż, m.in. branży IT, sektora energetycznego, sektora finansowego i ubezpieczeń, sektora gier komputerowych, sektora chemicznego, farmaceutycznego i branży biotechnologicznej. Jako doradca brał również udział w pracach mających na celu utworzenie programów sektorowych NCBR, stanowiących podstawę do uruchomienia programów dotacyjnych wspierających obszar B+R+I wybranych sektorów.

Tomasz Bąkowski

Specjalista, działający w branży funduszy unijnych od 2007 roku. Jest doradcą w zakresie pozyskiwania środków oraz realizacji i koordynacji projektów, byłym pracownikiem administracji centralnej, samorządowej, uczelni wyższych oraz firm prywatnych, również konsultingowych. Zarządza projektami współfinansowanymi ze środków krajowych i europejskich w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz wielu innych. Był również ekspertem ds. oceny wniosków w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Od kilku lat specjalizuje się w projektach badawczo-rozwojowych, obecnie wspierając w tym zakresie klientów PwC Polska.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

LINK DO REJESTRACJI:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/jak-sie-przygotowac-do-aplikowania-o-dotacje-na-badania-i-rozwoj-/register?_gl=1*fzmus8*_ga*MTEyMjY3OTI5MC4xNjk1Mjg4NDU1*_ga_K7H94QHX99*MTcwNjA4ODY0MC4yMjcuMS4xNzA2MDg5MzExLjU1LjAuMA

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy